Brownstone » Brownstone Institute Journal » Zdraví dětí: Podle čísel
Zdraví dětí: Podle čísel

Zdraví dětí: Podle čísel

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Minulý měsíc a mladý student na Eton College zemřel ve věku 17 let při hraní her na College Fields. Bohužel tato smutná událost není izolovaný incident. Během téhož týdne jinak mladý fotbalista zhroutil ve 3 samostatných světových fotbalových zápasech. Jak řekl ohromený komentátor: „Světový fotbal byl bohužel v posledních několika letech na hřišti vystaven tolika stresujícím scénám.“

Máme-li do roku 2040 vypěstovat zdravé generace, jsou naléhavě zapotřebí výzkumy. Trendy a pozorování u dětí (0-14 let) uvedené v tomto článku potvrzují, že zdraví mladé populace se zhoršuje. Bohužel až dosud prudký pokles v imunitním systému dětí nepřitahuje pozornost odborníků a orgánů ochrany veřejného zdraví. 

Aby bylo možné zachránit zdraví dětí, je třeba na to pohlížet jako na nouzovou situaci. Politiky pro jakékoli špatně prozkoumané léky nebo vakcíny s vážnými riziky škodlivých vedlejších účinků by mohly být zastaveny, dokud nebude bezpečnost a účinnost prokázána analýzou nezávislými stranami. 

Pro zdravou, vyrovnanou a ekonomicky prosperující zemi budou nejlepší návratnost investic z programů zaměřených na podporu zdraví žen v těhotenství a zdraví dětí.

Zvýšená úmrtnost u dětí 0-14 let

Nejnovější čísla o trendech nadměrné úmrtnosti na Eurostatse UKA US pro děti ve věku 0-14 let podle analýzy Phinance Technologies již nelze opomíjet. 

Phinance Technologies odhaduje nadměrnou úmrtnost o výpočet úmrtnosti vzhledem k dané výchozí hodnotě, spíše než změnami v úmrtích. To výrazně zlepšuje přesnost změn v úmrtnosti. Metoda 2C, jak je použita na obrázcích uvedených v tomto článku, odhaduje nadměrnou úmrtnost pomocí výpočtu ve vztahu k základní linii, která je pokračováním předchozího trendu nadměrné úmrtnosti. Cílem analýzy je výrazně zlepšit přesnost nadměrné úmrtnosti.

Několik zemí analyzovaných za poslední čtyři roky zaznamenalo nárůst nadměrné úmrtnosti u všech věkových kategorií. Mezi nimi je Nizozemsko, USA, Velká Británie a Bulharsko. Ty čelí v letech 0-14 pozoruhodnému nárůstu nadměrné úmrtnosti u dětí ve věku 2021-2023 let. Na druhou stranu v zemích jako Švédsko, Dánsko a Belgie je pozorována mnohem menší nebo žádná nadměrná úmrtnost u dětí ve věku 0-14 let.

In Leden 2024 Statistiky Eurostatu o nadměrné úmrtnosti vykázaly nejvyšší míru nadměrné úmrtnosti v Nizozemsku, následovaném Dánskem. Deset zemí, mezi nimi i Bulharsko, nezaznamenalo žádné nadměrné úmrtí. Nadměrná úmrtnost v údajích Eurostatu je uvedena v procentuálním rozdílu oproti průměrným měsíčním úmrtím v letech 2016–2019 (metoda 1).

Výsledky o nadměrné úmrtnosti Nizozemsko, Spojené království a USA 

Analýza dat o nadměrné úmrtnosti analyzovaná společností Phinance Technologies je uvedena na obrázcích (1-5).

Nizozemí

Obrázek 1A Nadměrná úmrtí pro věkovou skupinu 0–14 v Nizozemsku (metoda 2C)
Obrázek 1B Nadměrná úmrtí pro věkovou skupinu 10–14 Nizozemsko (metoda 2C)

Nejvyšší trend ve více úmrtích, než se očekávalo, byl zjištěn u nejmladší věkové skupiny 0-14 let (obr. 1A).

Obrázek 1B ukazuje, že Nizozemsko čelí problému veřejného zdraví, zejména u věkové skupiny 10–14 let, s nárůstem nadměrného počtu úmrtí od roku 2020 více, než se očekávalo, až na ohromujících 60 % v roce 2023. Ve věkové skupině 0– 14 let bylo v letech 2021 a 2022 pozorováno méně úmrtí než v roce 2020, ale rok 2023 ukázal o 15 % více úmrtí, než se očekávalo (obrázek 1A).

Bez ohledu na metodu analýzy (1, 2A nebo 2C) každá použila všechny výpočetní metody dat pro skupinu 10–14 let a vykazovala trend ve větším počtu úmrtí, než se očekávalo v letech od roku 2020 do roku 2023.

UK

Obrázek 2A: Nadměrná úmrtí pro věkovou skupinu 1–14 Spojené království (metoda 2C)
Obrázek 2B: Nadměrná úmrtí pro věkovou skupinu 0 Spojené království (metoda 2C)

v UKV roce 22 vzrostl počet úmrtí ve věku 1–14 let o ohromujících 2023 % (obrázek 2A). V roce 2020 zemřelo o 9 % méně. V roce 2021 bylo o 7 % méně úmrtí, než se očekávalo. V roce 2022 zemřelo o 16 % více a v roce 2023 o 22 % více, než se očekávalo. Údaje Národního statistického úřadu ukazují asi o 10 % více úmrtí, než se očekávalo, napříč všemi věkovými skupinami.

Spojené království je jedinou zemí, která od roku 0 uvádí nárůst počtu úmrtí novorozenců ve věku 1–2021 rok, než se očekávalo, s o 24 % více úmrtí, než se očekávalo v roce 2023 (obrázek 2B). 

Nejvyšší nárůst v dětská smrt v letech 2021-2023 byl pozorován v nejchudším kvintilu Spojeného království a mezi černou, asijskou a další populací.

Spojené státy americké

Obrázek 3: Nadměrná úmrtí pro věkovou skupinu 0-24 USA (metoda 2C)

V USA je v letech 0-24 pozorován nárůst počtu úmrtí ve věku 2020-2023 let, než se očekávalo (obrázek 3). V porovnání s ostatními věkovými skupinami byl v roce 2023 nejvyšší počet úmrtí, než se očekávalo, zjištěn u věkové skupiny 0-24 let. Bohužel konkrétní analýza 2020–2023 pro věk 10–14 let není pro USA k dispozici. 

Analýza VAERS aktualizace z 23-2-2024 ukázaly, že děti ve věku od 6 měsíců do 17 let měly 192 hlášených úmrtí, 90,288 11,160 hlášených zranění a XNUMX XNUMX dětí, které se ze svých zranění nezotavily. 

Analýza dat VAERS o všech úmrtích způsobených vakcínou v letech 1988–2021 ukázala, že úmrtí způsobená vakcínou Covid za jeden rok jsou ekvivalentní úmrtím všechny ostatní vakcíny.

Nedávno vynucené zveřejnění skrytých dat CDC ukázalo, že mezi všemi věkovými skupinami statisíce Američanů vyhledal lékařskou pomoc po očkování proti Covid-19. Data ukázala 37,231 214,906 hlášených úmrtí, 1,630,913 2.5 hlášených hospitalizací a XNUMX XNUMX XNUMX hlášených nežádoucích účinků. a XNUMX milionu lidí uvedlo, že musí vynechávat školní úkoly nebo jiné běžné činnosti.

Záhada

Proč některé země pozorují u dětí ve věku 0-14 let více nadměrných úmrtí, než se očekávalo, zatímco jiné země zaznamenávají méně úmrtí, než se očekávalo, je stále záhadou. 

V roce 2023 zaznamenaly západní „bohaté“ země s kvalifikovaným a nákladným zdravotnickým systémem (Nizozemsko) více úmrtí, než se očekávalo, zatímco jiné (Belgie) hlásily u dětí ve věku 0–14 let méně úmrtí, než se očekávalo (obrázek 4).

Afbeelding met lijn, Perceel, tekst, Lettertype Automatisch gegenereerde beschrijving
Obrázek 4: Kumulativní týdenní nadměrná úmrtí za rok 2023, Belgie (metoda 2C)

Bulharsko pozoruje v letech 0-14-2021 více úmrtí, než se očekávalo u dětí ve věku 2022-2023 let. Nejvyšší nárůst počtu úmrtí, než se očekávalo, u všech věkových skupin byl pozorován v roce 2021 (data neuvedena).

v EU Bulharsko je zemí s nejlevnějším zdravotnickým systémem a nejnižší průměrnou délkou života. U starší populace je pokrytí vakcínou proti Covid-19 nízké. Na rozdíl od všech ostatních věkových skupin však země zaznamenala, že v nejmladším věku 0–14 let umírá více dětí, než se očekávalo (obr. 5). 

Pro děti do 18 měsíců je očkování povinné v Bulharsku. Závažné infekce Covid-19 ve věkové skupině 0-14 let jsou vzácné. Příčina více úmrtí, než se očekávalo, není známa.

Afbeelding met lijn, tekst, Perceel, Lettertype Automatisch gegenereerde beschrijving
Obrázek 5: Kumulativní týdenní nadměrná úmrtí za rok 2023 Bulharsko (metoda 2C)

Rozdíl mezi zeměmi, kde umírá více dětí, než se očekávalo, vyžaduje další zkoumání. Z etického hlediska se očekává, že všechny země budou hlásit všechny případy úmrtí datovým platformám EU, které se oficiálně používají pro statistiky nadměrné úmrtnosti a srovnávací analýzy mezi zeměmi. Pro zlepšení budoucích politik v oblasti veřejného zdraví je velmi důležité, aby se pro poučení používaly přesná a spolehlivá čísla a metody (odhad změn úmrtnosti).

Na základě aktuálních údajů existuje vážné varování před devastující degradací imunitního systému dětí. Procento imunokompromitovaných dětí v celosvětové populaci stoupá. V zemích, kde umírá více dětí, než se očekávalo, mají orgány veřejného zdraví povinnost urychleně vyšetřit možné příčiny.

Více imunokompromitovaných dětí

Největší hrozbou pro veřejné zdraví je ne virus ale oslabený imunitní systém, jak je vysvětleno v publikaci z října 2021. To se dnes bohužel zažívá. 

To mladé nemůže nikdo popřít ženy a děti byly během pandemie nejvíce zasaženy. 

Během posledních čtyř let byly ženy a děti vystaveny většímu stresu, strachu, osamělosti a úzkosti, zvýšenému užívání léků (antidepresiva, psychotropní léky, NSAID, antibiotika, imunosupresiva, léky proti rakovině), chudobě a očkování.

Těhotné ženy, děti a dospívající jsou více citlivé k intoxikaci.

Těhotenství

Je to poprvé v historii, že většina Západní země doporučily tři vakcíny pro těhotné ženy: vakcínu mRNA Covid-19, DTaP (kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a nebuněčné pertusi) a vakcínu proti chřipce. V prosinci 2021 Spojené království upřednostněný těhotné ženy pro očkování proti Covid-19 nebo posilovací injekce. A blog v GovUK říká, že je v pořádku nechat se očkovat v jakékoli fázi těhotenství. Vakcíny splňují přísné kontroly bezpečnosti a účinnosti. Dne 27. březnath 2024 Zdravotní poradní výbor v Nizozemsku rozhodl, že vakcína proti Covid-19 pro těhotné ženy je již nedoporučujeme

Dlouhodobé účinky nejsou známy. Výsledky z klinické testy s lipidovými nanočásticemi a pseudouridinem modifikovaná mRNA Vakcíny Covid-19 u těhotných žen byly dlouho před veřejností skryty. Zrovna nedávno, vyšetřování mnoha stránek dokumenty společnosti Pfizer Propuštěné u soudu, analyzované Dr. Naomi Wolf a jejím týmem, ukázaly rizika poškození lidského těla a reprodukčního systému. A výzkumný dopis publikováno v American Journal of Obstetrics & Gynecology navrhuje transplacentární přenos mRNA Covid-19 po vakcinaci na plod a dítě. Dva studie naznačují, že vakcinace během prvního trimestru těhotenství vyvolává vyšší míru vývojových problémů ve srovnání s očkováním během třetího trimestru. Navíc, mRNA vakcíny mohl mít negativní účinky, zvyšující riziko nesouvisejících infekcí.

V poslední době obavy o bezpečnost zastavily mateřskou vakcínu proti RSV studovat. Ve skupině s vakcínou pozorovali o 151 více předčasných porodů a 10 novorozeneckých úmrtí. Zdravotní rada v Nizozemsku právě doporučila chránit všechny děti před RSV prostřednictvím národního očkovacího programu. Očkování proti těhotné ženy je jedním ze způsobů, jak chránit děti.

Očkování proti DTaP během těhotenství se uvádí jako bezpečné a účinné pro plod a matku, protože tomu tak není žít útlum vakcíny. Studie s acelulární vakcinací proti černému kašli u myší však narušila buněčná imunita na Bordetella pertussis infekce u potomků. 

Více než 4,000% nárůst u spontánního potratu, když v letech 2009-2010 byla během těhotenství podána vakcína proti pandemii (A-H1N1) i proti sezónní chřipce. A systematický přehled o bezpečnosti očkování proti chřipce během těhotenství dospěl k závěru, že „důkazy s velmi nízkou jistotou naznačují, že sezónní očkování proti chřipce během těhotenství není spojeno s nepříznivými výsledky porodu nebo s neporodnickými závažnými nežádoucími účinky u matky“. Nízký potenciální přínos (10–60 %) současných vakcín proti chřipce byl potvrzen v Proč vakcíny proti chřipce tak často selhávají in Věda: 'Tento očkovací program byl založen na předpokladech nad předpoklady. " 

Navíc v Nizozemsko 3 ze 4 těhotných žen užívají léky, aniž by věděly, zda se dávky léků užívaných během těhotenství musí lišit. V dubnu 2024 byla zavedena platforma pro informace o užívání léků během těhotenství. Interakce léků a očkování na matku, plod a dítě v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, as diskutováno v 'Kolaps žen a práce' nebyly široce studovány. Byla zjištěna negativní interakce medicíny a Covid mRNA vakcín na lidský střevní mikrobiom.

Děti

Nerovnováha lidského střevního mikrobiomu (střevní dysbióza) je optimální situací oportunní patogenní bakterie množení a riziko přenosu maximální tolerované hladiny toxinů do plodu a dítěte. Poškození může být různé: infekční onemocnění, invazivní bakteriémie až po chronická onemocnění, srdeční a cévní problémy, rakovina, předčasné stárnutí nebo náhlá smrt.

Je obtížné posoudit, zda došlo ke zmatení korelace mezi novými vakcínami proti Covid-19 a větším počtem úmrtí, než se očekávalo u dětí ve věku 0-14 let. Personalizované údaje o anamnéze dětí by byly prospěšné pro lepší pochopení toho, jaké jsou hlavní příčiny smrtelných komplikací u imunokompromitovaných stavů. 

Nedávný článek z CDC tvrdí, že neexistuje žádný vztah mezi vakcínou a náhlou smrtí u mladých lidí. Nicméně mnohem větší korejský studie zjistila 19.8 % závažných myokarditid souvisejících s vakcínou u všech myokarditid souvisejících s vakcínou. Autoři dospěli k závěru, že náhlá srdeční smrt by měla být pečlivě sledována jako potenciálně smrtelná komplikace očkování proti Covid-19.

Samostatně hlášená studie diagnostikovaná lékařem v Saúdské Arábii zjistila srdeční komplikace jeden měsíc až jeden rok po očkování mRNA v 27% jednotlivců, kteří se zúčastnili. V Japonská studiebyla během pandemie Covid-19 pozorována zvýšená úmrtnost na rakovinu přizpůsobená věku po třetí dávce mRNA lipidové nanočásticové vakcíny. Populační studie mezi dánskými dospívajícími ve věku 12–17 let ukázala, že po očkování Pfizer-BioNTech mRNA Covid se objevila myoperikarditida častěji ve srovnání s americkými zprávami. 

Bohužel v a studovat s 29 očkovanými dětmi (5-11 let), výrazně snížena byly nalezeny imunitní reakce na patogenní bakterie jako Staphylococcus aureus 28 dní po druhých dávkách přípravku Pfizer. 

Byly takové publikace podpora doporučení, aby obě děti se základním zdravotním stavem i jinak zdravé děti dostaly vakcínu mRNA Covid. Existují však také publikace z nichž vyplývá, že přínosy očkovacího programu proti Covid-19 pro děti nemusí převážit riziko.

Minulý týden přední odborník WHO na vakcíny svědčil v soudním sporu ve Finsku. Nedoporučila jako vakcíny očkovací pasy Covid přenos nezastavil a dávaly falešný pocit bezpečí a že to bylo známo v červnu 2021. 

Zatímco děti ve věku 0–14 let měly do začátku roku 2021 prokázanou dlouhodobou a silnou přirozenou imunitu a bylo známo, že závažné infekce virem SARS-CoV-2 jsou velmi vzácné, v mnoha zemích byly děti nepřímo nuceny k účasti ve školách. a sportovat, cestovat nebo jít ven.

Zavedení mRNA vakcíny Covid-19 znamenalo jednu, dvě nebo tři další injekce u malých dětí nad rámec běžného dětského očkovacího programu. Počet očkovaných dětí se v jednotlivých zemích liší. Studie o tom, zda, kdy a jak by bylo možné nové vakcíny nejlépe zavést v rámci tohoto standardního programu, nebyly dostupné nebo byly špatně prostudovány.

Navíc, systematický přehled na observačních studiích dětského očkování zjistil, že příjem DTP může být spojen se zvýšením mortality ze všech příčin. Také recenzovaný článek o Guinea-Bissau zjistili, že po zavedení DTP byla ve všech studiích zvýšená celková mortalita. 

Článek, 'Čas vakcinologie změnit paradigma?“, otevřené a transparentní zamyšlení nad existujícím očkovací paradigmapoznamenali, že neživé vakcíny zvyšují náchylnost dívek k nesouvisejícím infekcím.

In Nizozemsko a UK, Černý kašel pneumonie vzrostla daleko nad úrovně v předchozích letech, zejména ve věkové skupině 5-14 let. V únoru až březnu 2024 byl u 4 dětí diagnostikován černý kašel zemřel V Nizozemsku. V předchozích letech to bylo jedno až dvě miminka ročně.

U dětí ve věku 0-4 let se v posledních dvou letech zvýšil akutní zánět středního ucha, akutní infekce horních cest dýchacích, žloutenka a gastrointestinální potíže. Celkově vzrůstá v mnoha zemích nemocnost dětí. Může to být černý kašel, zánět jater, adenoviry, RŮZNÉ, spalničky, Pták Chřipkanebo nemoc X. Mezi chronickými nemocemi se očekává největší nárůst úzkosti, deprese, chronické bolesti, rakoviny a cukrovky.

Bohužel, stejně jako u Covid-19, jsou data prezentovaná na dashboardech převážně vyplněna datum z nepřesných Testy PCR. Nedávný případ u soudu v Portugalsku rozhodl, že výsledky testu PCR bez návštěvy lékaře nejsou pro diagnózu dostatečné.

Lidé s imunokompromitujícími stavy jsou zranitelnější ke komplexní infekci a zánětu (chronické onemocnění). Přestože se celkové přežití pacientů zvýšilo, pneumonie je nejčastější invazivní infekcí u imunokompromitovaných pacientů a nadále nese vysokou mortalitu a morbiditu. Možné mechanismy protože to, jak oportunní patogenní bakterie přebírají v oslabeném imunitním systému, je vysvětleno prostřednictvím dramatické degradace lidského imunitního systému.

Očkování imunokompromitovaných dětí není bez rizika

Imunokompromitovaní jedinci nemusí mít tak silnou imunitní odpověď jako zdraví jedinci. Během pandemie bylo u imunokompromitovaných jedinců doporučeno několik posilovacích dávek a v důsledku toho se mohlo stát vyšší riziko u průlomových infekcí, kdy se nakazí Covid-19 navzdory posilovacím očkováním. 

Nedávný výzkum ukázal, že více dávek mRNA vakcín Covid-19 může mít za následek vyšší hladiny IgG4 protilátek nebo zhoršenou aktivaci CD4+ a CD8+ T-buněk. Poškozený imunitní systém se stává náchylnější k infekcím a zánětům.

Bohužel chybí spolehlivé informace odvozené z dlouhodobých studií pro hodnocení bezpečnosti a účinnosti opakovaných posilovacích dávek u rizikové populace. I pro zdravé jedince, opakovaným očkováním s lipidovou nanočásticí N1 methylpseudouridin mRNA mohla vést k poškození imunitního systému a vyššímu riziku rakoviny nebo infekčních onemocnění.

Celkově byly dlouhodobé účinky dětských očkovacích programů u imunokompromitovaných podvyživených dětí špatně studoval. I při absenci infekce je podvýživa obecně a prozánětlivé onemocnění.

Od zavedení acelulární vakcíny proti černému kašli je dobře známo, že navzdory širokému pokrytí vakcínou se počet případů černého kašle hlášených v zemích s vysokými příjmy zvýšil vzrostl, s charakteristickým vrcholem každých 2-5 let. 

Stojí za zamyšlení nad tvrzením, že černý kašel v důsledku poklesu stoupá pokrytí vakcínou. Po třetí až páté injekci vakcíny DTaP bylo pozorováno poškození imunitního systému. 

Navíc mnoho studií ukázalo, že acelulární podjednotka vakcíny proti černému kašli nezastaví přenos. Očkované děti popř imunizovaných zdravých dospělých může nést velké množství Bordetella pertussis kolonie. Ještě pořád, odborníci a politici prosazují povinné očkování proti DTaP, aby se zabránilo přenosu. Očkování reklamní kampaně k posílení dětské imunizace jsou zpět.

Země mohou používat vakcíny DTaP s různými formulacemi, detoxikačními metodami a dávkami a mohou se lišit ve schématech programů dětské imunizace, což může ovlivnit imunogenicitu a vedlejší účinky. Například a detoxikovaný pertusový toxin Vakcína se již více než patnáct let používá v Dánsku a Švédsku k prevenci černého kašle, což má za následek nízkou dětskou úmrtnost. Obě země byly na počátku pandemie opatrné, pokud jde o očkování zdravých dětí mRNA vakcínami Covid-19, a mají nízkou až žádnou nadměrnou úmrtnost v mladé věkové skupině. 

Sled injekcí různých vakcín nebo vakcín podaných v jeden den může mít na zdravé děti jiný vliv než na děti se zdravotním stavem. Lokální a demografické faktory mohou ovlivnit vzorce bezpečnosti a účinnosti, stejně jako rozhodování a jemné chápání toho, jak intervence ovlivňují homeostázu těla.

Rizikem pro narušený imunitní systém a střevní dysbiózu je exacerbace oportunních patogenních bakterií produkujících toxiny, jako jsou např. Bordetella pertussis a Streptococcus pneumoniae. Zejména kojenci jsou vystaveni nejvyššímu riziku závažných onemocnění a náhlé smrti. 

V dýchacích cestách pacientů a kojenců s potvrzenou pertusí bylo zjištěno několik patogenních virů, včetně adenoviru, rhinoviru a chřipky. Pertusový toxin může potlačit časná vrozená reakce hostitele potřebná ke kontrole virové infekce. Neporušené a vyvážená střevní mikroflóra inhibuje kolonizaci Bordetella pertussis v plicích. 

Od a. se toho lze hodně naučit tradiční způsob života s menším počtem chemických terapeutických zásahů. Amish děti se zdají být méně náchylné k infekcím a alergiím.

Je třeba vyvinout lepší strategie nebo terapeutika ke zmírnění nemocí u dětí.

Zastavte mánii, nechte děti hrát

Bez změny politiky se neočekává prudký pokles nemocnosti u dětí ve věku 0-14 let a obrat k menšímu počtu úmrtí. 

Je čas na zamyšlení pro každého, kdo sleduje nebo šíří zpravodajství a inzeráty, jinak budeme trpět další mánie a éra zpolitizovaná věda vedeny stejnými chybami, které již dramaticky poškozeno nás. 

Japonskonaučil a obrátil se k záchraně zdraví dětí, ochraně tělesné autonomie a nastolení prosperující ekonomiky.

Strategie věčného přidávání chemických zásahů není bez rizik. Není vždy známo, zda je dítě imunokompromitováno s rizikem nesprávného zásahu v nesprávnou dobu, který by se mohl rozvinout v těžké onemocnění nebo se stát smrtelným. Nuance, dialog a sdílené rozhodování mohou být způsobem, jak obnovit důvěru. 

Volbou pro lidstvo je podporovat těhotné ženy a děti cenově dostupným, vysoce kvalitním, tradičním a výživným jídlem a nechat děti hrát si.Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

  • Carla Peetersová

    Carla Peeters je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou COBALA Good Care Feels Better. Je prozatímní generální ředitelkou a strategickou konzultantkou pro více zdraví a práceschopnosti na pracovišti. Její příspěvky se zaměřují na vytváření zdravých organizací, které vedou k lepší kvalitě péče a nákladově efektivní léčbě integrující personalizovanou výživu a životní styl do medicíny. Získala doktorát z imunologie na lékařské fakultě v Utrechtu, studovala molekulární vědy na Wageningenské univerzitě a výzkum a absolvovala čtyřletý kurz vyššího přírodního vědeckého vzdělávání se specializací na lékařskou laboratorní diagnostiku a výzkum. Absolvovala manažerské programy na London Business School, INSEAD a Nyenrode Business School.

    Zobrazit všechny příspěvky

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute