Brownstone » Brownstone Institute články » Česká studie zpochybňuje vyprávění Vax oběma směry
Česká studie zpochybňuje vyprávění Vax oběma směry

Česká studie zpochybňuje vyprávění Vax oběma směry

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

V minulých dnech zveřejnil Brownstone Institute článek o nové české studii což vrhá nepříjemné světlo na účinnost vakcín mRNA Covid. Samotná studie neprokazuje, že injekce jsou neúčinné, ale silně naznačuje, že tvrzení o účinnosti byla přinejmenším poněkud, ne-li divoce, nadhodnocena.

Jeden z autorů české studie, matematik a zakládající člen čes Asociace mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS), Tomáš Fürst, je silným kritikem toho, jak české úřady nakládaly s daty během epidemie Covid-19. SMIS také opakovaně poukázal na to, že úřady ignorovaly medicínu založenou na důkazech a byly příliš sebevědomé v prosazování očkování experimentálními produkty mRNA.

V tomto rozhovoru Fürst a já diskutovat o jeho nedávném článku o efektu zdravého očkování (HVE) a jeho důsledcích pro interpretaci dat o účinnosti vakcín mRNA Covid.

Q: Tomáši, kdy a proč jste se svými kolegy začali zkoumat data od českých zdravotních pojišťoven?

Od počátku epidemie žádáme Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o vydání smysluplných datových sad, ze kterých by bylo možné odvodit relevantní informace o nebezpečnosti onemocnění a účinnosti a bezpečnosti opatření, zejména vakcín. .

ÚZIS bohužel opakovaně poskytl neúplné, zavádějící nebo retrospektivně upravené datové sady. Aby toho nebylo málo, kompletnější soubory byly poskytnuty pouze „spřáteleným“ výzkumným týmům, které nechtěly datům porozumět, ale spíše si chtěly potvrdit oficiální narativ. ÚZIS mě požádal, abych podepsal „dohodu“, v níž se uvádí, že pokud chci zveřejnit jakékoli výsledky odvozené z jejich údajů, musím nejprve získat jejich souhlas. To jsem samozřejmě odmítl podepsat, protože to porušuje mou akademickou svobodu, a tak jsem požadované údaje nikdy nedostal.

Někdy v roce 2021 někoho napadlo zeptat se místo ÚZIS největší české zdravotní pojišťovny – Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Překvapivě VZP poskytla údaje o celkovém počtu úmrtí svých klientů v členění podle stavu očkování proti Covid. V lednu 2022 jsme napsali článek o tomto fascinujícím souboru dat s názvem Elixír mládí. Název odrážel náš úžas nad tím, že lidé očkovaní proti Covidu se zdají být téměř nesmrtelní – umírali dvakrát až třikrát méně často než neočkovaní srovnatelného věku. To platilo bez ohledu na příčinu smrti – zdálo se, že vakcíny proti Covidu zabraňují úmrtím na Covid i úmrtím z příčin, které s Covidem nesouvisejí.

Toto bylo naše první setkání s Healthy Vaccinee Effect (HVE) a překvapilo nás to. Musím přiznat, že kdybych měl více zkušeností v epidemiologii, bylo by mi jasné, že na tento efekt si musíme v pozorovacích datech dávat pozor.

Zjistili jsme, že data jsou tak fascinující, že jsme opravdu chtěli podrobnější soubory. Díky neúnavné práci Angeliky Bazalové, české investigativní novinářky, [přečtěte si o ní více zde], nakonec se nám podařilo získat tyto podrobné datové sady nikoli od VZP, ale od několika dalších českých zdravotních pojišťoven. Na těchto podrobných datech jsme byli schopni provést kompletní analýzu a správně vypočítat měsíční úmrtnost pojištěných klientů ze všech příčin v členění podle jejich stavu očkování proti Covid. Dokonce se nám podařilo oddělit čerstvě očkované klienty od dříve očkovaných.

Výsledek jasně a komplexně ukázal podstatný efekt zdravého očkování. I v letních měsících roku 2021, kdy nedošlo téměř k žádným úmrtím souvisejícím s covidem, byla úmrtnost očkovaných mnohonásobně nižší než úmrtnost neočkovaných. To platilo ve všech věkových skupinách. Poměr úmrtnosti očkovaných a neočkovaných se s následnou vlnou úmrtí souvisejících s Covidem na podzim 2021 podstatně nezměnil, což vrhá stín pochybností na oficiální tvrzení o účinnosti vakcíny.

Data navíc jasně ukázala, že s příchodem každé nové vlny očkování se skupina očkovaná předchozí dávkou rozdělila na ty, kteří byli zdraví a pokračovali v podávání další dávky, a na ty, kteří zdraví nebyli a zůstali u předchozí dávka. Úmrtnost lidí „dlouho po první dávce“ tak vystřelila přesně v okamžiku zahájení podávání druhé dávky. U dalších dávek byla situace podobná.

Pokoušely se jiné týmy novinářů získat stejná data?

Pokud myslíte média, tak bohužel ne. Angelika Bazalová byla jediná, kdo neúnavně pracoval na získání dat. A když to dostala, kontaktovala lidi, kteří to mohli analyzovat. Je škoda, že Angelika byla jediná! Jiní novináři, kteří si navzájem udělují ceny za „datovou žurnalistiku“ a „kritické myšlení“, většinou opakovali oficiální propagandu a zapálili každého, kdo zpochybnil oficiální narativ.

Vyskytuje se efekt zdravého očkovaného v jiných studiích a článcích?

O to tu jde. Tento efekt se nachází v všechno observační studie; tedy studie, kde necháme lidi, aby se sami rozhodli, zda chtějí nebo nechtějí být očkováni, a pak sledujeme jejich zdravotní výsledek. Všechny informace, které máme o účinnosti vakcín Covid od začátku očkovací kampaně, však pocházejí z takových studií. Randomizované kontrolované studie – které netrpí HVE – byly naposledy provedeny v roce 2020, kdy ještě kolovala wuhanská varianta viru (proti níž byly vakcíny vyvinuty) a kdy téměř nikdo neměl postinfekční imunitu. Jejich zjištění nám tedy o účinnosti vakcín mnoho neřeknou dnes.

Připadá mi fascinující, že jsme experimentální vakcínou naočkovali miliardy lidí na planetě, a přesto o její účinnosti nevíme téměř nic. Může být pozitivní, nulový nebo dokonce negativní. To nemluví o druhé straně rovnice rizika a přínosu – o nepříznivých účincích těchto produktů. I zde vstupuje do hry HVE, protože při posuzování bezpečnosti vakcín musíme vzít v úvahu, že očkovaní jsou výrazně zdravější než výchozí, takže „běžný“ výskyt nežádoucích účinků je již podezřelý. A nikdo to nebere v úvahu.

Jak na vaše studium reagovala česká či zahraniční odborná veřejnost?

Česká odborná veřejnost reagovala standardním způsobem – naprostým mlčením. Kromě pár gaslightingových hlášek na facebookových profilech SMIS a Angeliky Bazalové jsem nezaznamenal jedinou reakci od nikoho z českého Covid establishmentu. Ale na to už jsme si zvykli: Za celou dobu epidemie se nám nikdy nepodařilo zapojit nikoho z establishmentu do diskuze. Zvali jsme je mnohokrát, jak na naši prezentaci v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, tak na mnoho dalších akcí. Nikdo nikdy nepřišel. Nepomohla ani mainstreamová média. Od začátku epidemie nás označovali za „šířitele dezinformací“ a zuřivě útočili na každého, kdo se nás odvážil citovat.

Náš článek však zaznamenal ohlas v zahraničí, který mě velmi překvapil. Martin Neil, zakladatel britské skupiny HART, citoval a komentoval jeho Substack "Kde jsou čísla?" To je pro nás důležité, protože tento Substack četlo mnoho zahraničních odborníků a britská skupina HART byla pro SMIS velkou inspirací. Následně byl pozitivní komentář zveřejněn od Eyala Shahara, emeritního profesora veřejného zdraví na University of Arizona, na platformě Daily Skeptic, kterou čtou miliony lidí po celém světě, a poté byla znovu publikována Brownstone Institute, což je pro nás čest. Několik zahraničních vědců nás kontaktovalo s upřesňujícími otázkami a z toho mohou vzejít zajímavé spolupráce.

Hraje v analýze dat z Nového Zélandu Steva Kirsche roli vliv zdravého očkovaného?

Ano, a velmi zajímavý. Pokud Steve správně rozumím, vykresluje počet úmrtí versus počet dní, které uplynuly od očkování. A ukazuje, že tento graf má prvních pár týdnů vzestupnou tendenci. Dochází k závěru, že jde o důkaz úmrtnosti na očkování. Ale to je podle mě jen další projev HVE – očkovaná kohorta je zdravější než neočkovaná, ale tato „výhoda“ se postupem času zmenšuje a úmrtnost očkovaných se postupně vrací k výchozím hodnotám. To vytváří vzestupný trend, který Steve vidí v datech. Netvrdím tedy, že vakcíny Covid nezpůsobují úmrtí, ale myslím si, že je třeba to ukázat jiným způsobem.

Celkově vzato způsobuje HVE v pozorovacích datech tři iluze: (1) iluzi účinnosti vakcíny, kterou jsem popsal výše, (2) iluzi „ubývající účinnosti vakcíny“, která je způsobena slábnutím HVE v průběhu času, a (3) iluzi úmrtnosti na očkování, kterou Steve Kirsch v datech vidí. Je zajímavé, že první dvě iluze zastánci očkování nenávidí a třetí dráždí skeptiky očkování.

Plánujete nějaké navazující studium?

Doufám, že zveřejnění současné studie povzbudí další země, aby konečně zveřejnily údaje na individuální úrovni. Pokud je mi známo, žádná země to zatím neudělala, ačkoli britský ONS byl o tyto údaje vytrvale a důrazně žádán několika poslanci parlamentu. Jsem přesvědčen, že až se tato data objeví, potvrdí masivní přítomnost HVE i v dalších zemích.

Také oznamujeme, že po mnoha letech jsme konečně získali individuální data z ÚZIS, takže tuto analýzu budeme moci zopakovat na celé české populaci. Již v tomto článku jsme představili matematický model pro lepší pochopení HVE. V současné době připravujeme další článek, kde pečlivě vysvětlíme, jak HVE způsobuje tři optické klamy, které jsem zmínil výše.

Zároveň se zabýváme i druhou stranou analýzy rizika a přínosu – nežádoucími účinky (AE) spojené s vakcínami Covid. Zde doufám, že během týdnů budeme moci představit další recenzovanou publikaci, ve které popíšeme úžasnou variabilitu počtu hlášených AE mezi šaržemi vakcín. Na toto téma jsme pracovali s dalším českým investigativním novinářem Petrem Šourkem.Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

  • Cecilie Jílková

    Cecílie Jílková je česká spisovatelka. Po svém prvním románu Cesta na Drromm (2010), fejetonech pro Lidové noviny, článcích pro lékařský časopis Sanquis a scénářích k televiznímu seriálu Kriminálka Anděl se následujících deset let věnovala především tématu zdravé výživy a vydala čtyři knihy na toto téma. V současnosti publikuje na platformě Substack a jejím posledním projektem je seriál TV VOX Digital (R)evolution. Cecílie žije v Praze.

    Zobrazit všechny příspěvky

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute