Brownstone » Brownstone Journal » Bez komunity a hranic vítězí
Bez komunity a hranic vítězí

Bez komunity a hranic vítězí

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Dne 11. května 2024 pronesl placekicker z NFL, který je shodou okolností tradiční katolík, zahajovací projev na tradiční katolické škole na tradiční katolická témata a sklidil velký potlesk. Toho dne se nestalo nic překvapivého, a přesto bylo pobouření určité části naší populace rychlé a vážné, dokonce až do té míry, že více než 220,000 XNUMX jedinců bez pantů připsalo svá jména Change.org petice požadující, aby byl vyhozen.

Tolik k náboženské toleranci!  

Rád bych navrhl, že z této jediné události můžeme vyvodit dva závěry. Za prvé, niterná reakce levičáků proti jeho řeči je přesnou analogií reakce proti vnímanému rouhání v určitých náboženských kulturách; tito lidé mají náboženské přesvědčení, které zahrnuje právo potrestat každého, kdo napadne jejich doktríny. Jak jsem argumentoval v moje úvahy na loňské konferenci Brownstone Institute a Gala: „Wokismus, covidianismus a klimatický apokalypticismus jsou skutečně de facto teologie třídy elit a expertokracie…“

Za druhé, tito lidé mají obrovské problémy s hranicemi. Je zřejmé, že ne každý bude souhlasit s obsahem uvedené adresy, ale tito levičáci nevědí kde oni konec a další začít, a proto považují za v rámci svých pravomocí ovládat způsob, jakým ostatní lidé myslí, cítí a mluví. Takoví lidé jsou z definice patologickí.

Uvažujme o následujícím příkladu náboženského přesvědčení ohraničeného zdravými hranicemi. Již za několik dní budeme mít my katolíci dlouhý eucharistický průvod po silnicích našeho území, který zahrnuje nošení hostie, o níž věříme, že je tělem, krví, duší a božstvím Ježíše Krista. Je zřejmé, že svět je plný lidí, kteří toto přesvědčení nesdílejí.

Očekávám, že katolíci budou projevovat úctu, zvláště když zde zastávám roli autority ve společenství katolíků. Od nekatolíků taková očekávání nemám, jelikož nemám právo kontrolovat, co si myslí a čemu věří. To je zdravá hranice. Měl bych právo vznést námitku pouze v případě, že by porušili stejnou hranici tím, že by se pokusili zasahovat do naší schopnosti chovat se uctivě.

Historie Spojených států je plná příkladů toho, jak neuvěřitelně těžké je žít spolu a respektovat hranice. Jedním z barevných místních příkladů je 17th starosta města Pittsburgh, Joseph Barker. Poté, co byl zatčen jako pouliční kazatel, který podněcoval nativistické protikatolické nepokoje, byl zvolen ve vězení v rámci kampaně. Naštěstí by sloužil pouze jednoroční období od 1850-1851. (V roce 1851 byla katedrála pro Pittsburghskou diecézi zničena masivním požárem.) Joseph Barker by nikdy neuspěl ve znovuzvolení a zemřel by v roce 1862, když mu vlak uřízl hlavu.

Mělo by nás pozastavit, že takový spor existoval před pouhými 174 lety a téměř šesti desetiletími poté, co Listina práv zakotvila právo na svobodné vyznání náboženství do naší ústavy. Společné soužití ve společnosti je nejistě křehké a vyžaduje společnou dohodu o vhodných hranicích.

Hranice: Ať vaše ano znamená ano a vaše ne znamená ne

Je možné naplnit několik knih zabývajících se tématem hranic (viz například série knih vydaných Henry Cloudem a Johnem Townsendem na toto téma), ale pro účely naší analýzy bych zde rád zúžil koncept na dva otázky:

  1. Slyšíte slovo "ne?" Ti, kteří slyší slovo „ne“, se nesnaží přinutit nebo manipulovat osobu nebo osoby, aby dali „ano“ jen proto, že to chtějí. Neschopnost slyšet slovo „ne“ vede k agresivnímu, ovládajícímu a autoritativnímu chování.
  2. Můžete říct slovo "ne?" Ti, kteří dokážou říci slovo „ne“, nedovolí ostatním, aby z nich vynucovali a manipulovali „ano“, když jejich vlastní úsudek a svědomí došly k závěru, že by měli odmítnout vyhovět. Neschopnost říci slovo „ne“ vede k tomu, že se snadno přimějete cítit se provinile za to, že máte hranice, a proto vede k poddajnému chování.

V každém řídícím vztahu mezi jednotlivci jsou dva lidé s hraničními problémy; jeden nemůže účinně říkat „ne“ a druhý nemůže slyšet „ne“. Je ironií, že takoví lidé jsou k sobě přitahováni a zažívají určitou euforii následovanou nespokojeností. K vyřešení dochází pouze tehdy, když si poddajný jedinec osvojí dovednost říci „ne“, a tak donutí ovládajícího jedince slyšet „ne“ buď přijetím změny v dynamice vztahu, nebo ukončením vztahu. 

Aplikováno na můj historický příklad výše, Ctihodný Joseph Barker a jeho příznivci byli násilními kontrolory, kteří trvali na naprostém souladu se svým náboženským a nativistickým přesvědčením. Nakonec byli poraženi, protože katoličtí imigranti byli velmi silní ve své schopnosti říkat „ne“, i když se krátkodobé důsledky jevily docela hrozivé. Nativisté byli nuceni slyšet „ne“, protože Barkerovi bylo bráněno v získání politické moci. Když byly stanoveny zdravé hranice, nastolilo se období mírového soužití v občanské společnosti.

„Klasický liberalismus“ k zajištění tohoto výsledku nestačí. (Viz například příšerná mučednická smrti, ke kterým došlo v rukou „liberálních“ revolucionářů ve Francii.) Listina práv k zajištění tohoto výsledku nestačí. Tento výsledek může zajistit pouze kultura, která prosazuje zdravé hranice. Krátce jsme se těšili z plodů takového výsledku. Postupně se však ujal nový sekularismus, který nejprve vyhnal tradiční náboženství z veřejného prostoru a nyní se snaží jeho existenci potrestat. Diagnostikovat toto hnutí jako náboženské hnutí se stejnou vervou jako nepokoje vedené Barkerem je nezbytné, abychom viděli cestu k jeho porážce.

The Woke Left jako ovládající a zneužívající kult

To, že někdo odmítá tradiční náboženské přesvědčení, neznamená, že nemá žádné přesvědčení náboženské povahy. Ateista, který se snaží přesvědčit věřícího, aby opustil své náboženství, není o nic menší proselyta než misionář.

Současná „probuzená“ levice nahlíží na oblouk dějin jako na následnou sérii nespravedlností spáchaných výlučně křesťanstvem/západní civilizací proti údajnému dokonalému stavu diverzity, rovnosti a inkluze, které by jinak existovaly. Samozřejmě jsou to pak čistí a ctnostní mesiášové, kteří nás vrátí do utopie.

Jejich seznam náboženských dogmat je poměrně rozsáhlý. Průzkumníci a misionáři byli nutně darebáci. Každá instituce, dokonce i samotná Listina práv, je nakažena prvotním hříchem nadřazenosti, zejména ochranou řeči, náboženství a střelných zbraní. Jakýkoli návrh, že by v oblasti lidské sexuality měla existovat zdrženlivost, je rouháním, i kdyby nevinnost dětí měla být okradena; režim má právo na děti! Rodinný život a výchova dětí jsou nebezpečné a pravicové, kromě toho, že jsou příčinou „změny klimatu“. Praxe tradičního náboženství je nadřazenost a nespravedlnost; „dogma ve vás hlasitě žije“ patří k nejhorším věcem, které lze o jednotlivci říci. Konečně, jako vaši zachránci, nařízení elit nesmí být nikdy zpochybňována a ti, kteří se neřídí, si zaslouží být zničeni, jako v případě „neočkovaných“. Například:

Ve zdravé společnosti by tito bezvládní a nebezpeční šílenci neměli žádnou moc, a to z toho prostého důvodu, že by v populaci byly dostatečné masy, které by odpověděly na jejich požadavky rázným „NE!“, čímž by se stali politicky zcela irelevantními. Rozšířený nedostatek odvahy postavit se těmto šíleným požadavkům, dokonce až do té míry, že jednotlivci opouštějí údajně silně zastávaná přesvědčení, je důkazem nezdravé kultury.

Nikdy nezapomínejte na Covidovy příklady liberálů proti svobodě projevu a tělesné autonomie, konzervativců pro velkou vládní kontrolu a utrácení, libertariánů ve prospěch blokování a mandátů a duchovenstva ve prospěch lidí. ne jít do kostela!

Víra a ideologie jsou k ničemu, pokud nedokážeme jasně říci „ne“ jejich porušování, i když jsme pod nátlakem. Síla pro takovou sílu pochází od Boha, ale také od komunity a podpůrné struktury, která člověka vede k odpovědnosti. V dřívějších dobách této roli sloužilo náboženství, etnikum, sousedství a rodina. Dnes musíme být při hledání takové podpory cílevědomější.

Nezbytností jsou komunitní a podpůrné struktury

Všechno, co jsme se naučili o tom, jak zachovat věrnost sobě samým a svému morálnímu kodexu, jsme se naučili v dětství, když jsme byli varováni, abychom se scházeli se špatným davem; ti, kterými se obklopujeme, nás povedou k zodpovědnosti za ctnost nebo neřest. „Ptáci se slétají k sobě,“ jak říká staré přísloví.

Viděl jsem tento jev, který se v mém životě stal dospělým. Spolužáci z mé katolické střední školy opustili morální pravdy, které jsme se učili, aby zapadli do jejich nových společenských kruhů na vysoké škole. Katoličtí studenti, kteří se dokázali vzepřít převládající kultuře tím, že se obklopili malou katolickou komunitou na levicové nekatolické univerzitě, ztratili svou víru, když byla tato podpůrná struktura po ukončení studia stažena.

Téměř všechny výhry v kulturní válce, které levice zažila, byly způsobeny použitím emocionální manipulace, hrozbou vyloučení z takzvané „zdvořilé společnosti“ a nakonec hrozbou materiální újmy a nezaměstnanosti. Tyto strategie jsou ipso facto porušením hranic; snaží se donutit své oběti, aby se vzdaly dřívějšího odsouzení. Jakmile jednotlivec připustí, aby byla jeho integrita narušena takovým nátlakem, nedostatek vnitřní integrity vždy povede k vyprávění o sobě samém, které ignoruje, kdy zastával názory, které by ho usvědčily z jeho současných činů.

Ať už je to vidět rasismus tam, kde žádný neexistuje, předstírat, že mužství nebo ženskost určuje něco jiného než biologie, nebo směšné rituály, které byly vymyšleny, aby se magicky vyhnuly nakažení respiračních virů, toto odmítání reality samotné se šířilo rukama velmi nezdravých lidí, kteří se snažili kontrolovat, jak ostatní myslí a cítí.

V každém okamžiku mohly být tyto patologicky nebezpečné vlivy na společnost v krátké době zastaveny silným „Ne!“ Smutným faktem však je, že přirozené zdroje síly, o které se lidé dříve mohli opřít, se rozpadly. Jako každý násilník i probuzení izolovali své oběti od tradičních zdrojů síly říci „ne“, jako jsou tradiční církve, nedotčené rodiny a odolné komunity.

Nejradikálnějším příkladem toho byly strašné roky blokování, mandátů, propagandy a cenzury, které jsme právě prožili. Byli jsme fyzicky izolováni, umlčeni, krmeni naprostými lžemi našimi zábavními zdroji a bylo nám zabráněno slyšet, co nám kdokoli z odvážných pravdomluvců řekl.

Vezměme si například tuto obzvláště odpornou reklamu Major League Baseball, kde nám bylo vyhrožováno, že jediný způsob, jak bychom mohli být znovu na stadionu s jinými lidmi, bude vzít si injekce, které jsme nechtěli nebo nepotřebovali:

https://www.facebook.com/watch/?v=841880316395678

Existuje důvod, proč si tolik z nás, kteří jsme od samého začátku hysterie bojovali proti dobrému boji, zpočátku mysleli, že jsme sami. Viděli jsme propagandu, ale bylo nám zabráněno najít jeden druhého!

Musíme zajistit, aby se taková izolace už nikdy neopakovala. Musíme se držet při zemi s podpůrnými strukturami a komunitami lidí, kteří se zavázali odrazit toto porušování hranic.

Brownstone jako komunitní a podpůrná struktura

Pokračuji v přemítání o své zkušenosti z účasti na své první konferenci Brownstone Institute a Gala v loňském roce v roce 2023. Byl jsem připraven tam být tím „podivínem“, protože jsem věděl, že budu jediným katolickým knězem, pravděpodobně jediným duchovním ze všech typu a v místnosti plné lidí mnoha náboženských i nenáboženských původů.

Na konci slavnostní večeře jsem byl tak dojat skutečným smyslem pro dobrou vůli a jednotu ve službě pravdě, že jsem si musel pamatovat, že to ve skutečnosti nebyla seminární večeře a že nebudeme zpívat. Ahoj Regino na konci. Místo toho to byla, zcela neuvěřitelně, místnost plná lidí z mnoha různých přesvědčení a politických ideologií, kteří byli jednotní ve svém odhodlání podporovat jeden druhého a druhé tváří v tvář rostoucí hrozbě představované autoritářskými mocnostmi, které stále více neberou „... ne“ za odpověď.

Máme-li jako civilizace přežít, je to přesně ten druh komunity a podpůrné struktury, kterou musíme vytvořit, zejména na místní úrovni. Už jen proto vás srdečně zvu na Konference Brownstone Institute a galavečer v roce 2024 v mém rodném Pittsburghu, kde se budeme snažit zažít komunitu kolegiality a přátelství ve službách „Nového odporu“. Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute