Brownstone » Brownstone Journal » Vláda » Neuspěli jsme v testu svobody
Neuspěli jsme v testu svobody - Brownstone Institute

Neuspěli jsme v testu svobody

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Lék je horší než nemoc.

Francis Bacon

Vláda se nikdy nevzdává moci dobrovolně.

Ani my bychom neměli.

Pokud nás debakl Covid-19 naučil jednu věc, pak to, jak uznal soudce Neil Gorsuch, „Vládnutí neomezeným nouzovým ediktem riskuje, že nám všem zůstane ulita demokracie a občanské svobody jsou stejně prázdné.“

Bohužel jsme se stále nepoučili.

Stále se necháváme plně rozptylovat cirkusovou politikou a neustálým přívalem špatných zpráv křičících o pozornost.

Čtyři roky po vypuknutí pandemie Covid-19, která světovým vládám (včetně té naší) poskytla pohodlnou záminku pro rozšiřování jejich pravomocí, zneužívání jejich autority a další utlačování svých voličů, se v doupatech moci něco vymýšlí.

Nebezpečí stanného práva trvá.

Jakákoli vláda, která je tak ochotná zbrojit jednu národní krizi za druhou, aby rozšířila své pravomoci a ospravedlnila všechny způsoby vládní tyranie v takzvaném jménu národní bezpečnosti, nebude váhat přehlasovat ústavu a znovu zamknout národ.

Raději se připravte, protože onou takzvanou krizí může být cokoliv: občanské nepokoje, národní nouze, „nepředvídaný ekonomický kolaps, ztráta funkčního politického a právního řádu, účelový domácí odboj či povstání, všudypřítomné mimořádné události v oblasti veřejného zdravía katastrofické přírodní a lidské katastrofy."

Covid-19 byl testem, který měl zjistit, jak rychle bude obyvatelstvo pochodovat v souladu s vládním diktátem, bez kladení otázek a jak malý odpor bude občanstvo klást vládnímu uchvácení moci, když je učiněno ve jménu národní bezpečnosti.

„My lidé“ v tomto testu okázale neuspěli.

Charakterizovaný soudcem Nejvyššího soudu Neilem Gorsuchem jako „největší zásahy do občanských svobod v mírových dějinách této země“, vládní reakce na Covid-19 na pandemii Covid-19 představovala masivně dotěrný, nátlakový a autoritářský útok na právo na individuální suverenitu nad vlastním životem, já a soukromým vlastnictvím.

V prohlášení připojeném k Nejvyššímu soudu vládnoucí v Arizona v. Mayorkas, případ, který zpochybňoval, zda vláda může pokračovat v používání svých pandemických pravomocí i po vyhlášení stavu nouze v oblasti veřejného zdraví za ukončenou, Gorsuch poskytl katalog z mnoha způsobů, jakými vláda využila Covid-19 k masivnímu překročení své autority a potlačení občanských svobod:

Výkonní úředníci po celé zemi vydali nouzová nařízení v dechberoucím měřítku.Guvernéři a místní vůdci uvalili blokovací příkazy, které nutily lidi zůstat ve svých domovech. Zavřeli podniky a školy, veřejné i soukromé. Zavírali kostely, i když dovolili kasinům a dalším oblíbeným podnikům pokračovat. Porušovatelům vyhrožovali nejen občanskoprávními, ale i trestními sankcemi. Sledovali parkoviště u kostelů, zaznamenávali poznávací značky a vydávali upozornění, že návštěva i venkovních bohoslužeb splňujících všechny státní sociální a hygienické požadavky může představovat kriminální jednání. Rozdělili města a čtvrti do barevně označených zón, nutili jednotlivce bojovat za své svobody u soudu podle nouzových jízdních řádů a poté změnili barevně odlišená schémata, když se zdálo, že porážka u soudu hrozí.

Skutečně, vládní (federální a státní) zvládnutí pandemie Covid-19 zasadilo údernou ránu našim občanským svobodám a zmocnilo policejní stát, aby přizpůsobil své pravomoci množstvím blokací, mandátů, omezení, programů sledování kontaktů, zvýšených sledování, cenzura, překriminalizace atd.

To, co začalo jako experiment v oblasti sociálního distancování s cílem zploštit křivku neznámého viru (a nezahltit národní nemocnice nebo vystavit ty nejzranitelnější scénářům nevyhnutelných ztrát na životech), se rychle stalo silně formulovanými návrhy pro občany, aby dobrovolně zůstali doma. a silně ozbrojený dům příkazy k zatčení se sankcemi za nedodržení.

Každý den přinesl drastické nový soubor omezení vládními orgány (většina byla doručena prostřednictvím výkonných příkazů) na místní, státní a federální úrovni, které dychtivě napínaly svaly pro takzvané „dobro“ obyvatelstva.

Mluvilo se o hromadné testování pro protilátky Covid-19, screeningová kontrolní místa, hromadné sledování za účelem sledování kontaktů, imunitní pasy aby se ti, kteří se zotavili z viru, mohli volně pohybovat, Snitch tip linky za nahlášení „porušovatelů pravidel“ úřadům a vysoké pokuty a vězení pro ty, kteří se odvážili vyrazit ven bez masky, shromáždit se na bohoslužbách bez vládního požehnání nebo znovu otevřít své podniky, aniž by to vláda řekla.

Bylo dokonce navrženo, aby vládní úředníci nařídili hromadné očkování a „zajistit, aby lidé bez dokladu o očkování nebyli vpuštěni kamkoli. "

Tato taktika se už používala v zahraničí.

V Itálii byli neočkovaní zákaz vstupu do restaurací, barů a veřejné dopravya čelili pozastavení práce a měsíčním pokutám. Podobně Francie zakázala neočkovaným vstup na většinu veřejných míst.

V Rakousku čelil každý, kdo nesplnil očkovací mandát pokuty až 4100 dolarů. Policie měla být oprávněn provádět běžné kontroly a požadovat doklad o očkování, s sankce až 685 USD za to, že tak neučiní.

V Číně, která přijala strategii nulové tolerance, „nulového Covidu“, byla celá města – některá s desetimilionovou populací – nuceni k domácím uzamčením celé týdny, což má za následek masový nedostatek potravin a zásob pro domácnost. Objevily se zprávy o obyvatelích "výměna cigaret za zelí, prostředek na mytí nádobí za jablka a hygienické vložky za hromádku zeleniny. Jeden z obyvatel vyměnil konzoli Nintendo Switch za balíček instantních nudlí a dvě dušené buchty.“

Pro ty, kteří měli tu smůlu, že se nakazili Covid-19, Čína postavila „karanténní tábory” po celé zemi: masivní komplexy pyšnící se tisíci malých kovových krabic obsahujících něco víc než postel a záchod. Zadrženým – včetně dětí, těhotných žen a starších lidí – bylo údajně nařízeno opustit své domovy uprostřed noci, do karanténních táborů transportovány autobusy a držena v izolaci.

Pokud vám tento poslední scénář zní mrazivě povědomě, měl by.

Před osmdesáti lety nastolil další autoritářský režim více než 44,000 XNUMX karanténních táborů pro ty, kteří jsou vnímáni jako „nepřátelé státu“: rasově podřadný, politicky nepřijatelný nebo prostě nevyhovující.

Zatímco většina těch, kteří byli uvězněni v nacistických koncentračních táborech, táborech nucených prací, věznicích a ghettech, byli Židé, také Polští občané, cikáni, Rusové, političtí disidenti, odbojáři, svědkové Jehovovi a homosexuálové.

Kulturně jsme se tak zafixovali na masové vraždy židovských vězňů nacisty, že přehlížíme skutečnost, že účelem těchto koncentračních táborů bylo původně „uvěznit a zastrašit vůdce politických, sociálních a kulturních hnutí kterou nacisté vnímali jako hrozbu pro přežití režimu.

Jak se odtud dostanete sem, z koncentračních táborů v Osvětimi do karanténních center Covid?

Nemusíte být zastánci konspiračních teorií, abyste si to spojili.

Musíte jen uznat pravdu ve varování: moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.

Jde o to, co se stane, když dobří, obecně slušní lidé – rozptýlení uměle vytvořenými krizemi, polarizující politikou a bojem, který rozděluje obyvatelstvo na válčící tábory „my versus oni“ – si nevšimnou hrozícího nebezpečí, které hrozí vymazat svobodu z mapu a všechny nás dejte do řetězů.

Jde o to, co se stane, když je kterákoli vláda zmocněna přijmout smýšlení „dodržuj nebo snášej následky“, které se prosazuje prostřednictvím mandátů, blokování, trestů, vazebních středisek, stanného práva a nerespektování práv jednotlivce.

Toto je kluzký svah: vláda, která má pravomoc omezovat pohyb, omezovat svobodu jednotlivce a izolovat „nežádoucí“, aby se zabránilo šíření nemoci, je vládou, která má pravomoc uzamknout zemi a označit celé segmenty obyvatelstva za nebezpečné. národní bezpečnost a donutit tyto nežádoucí osoby – extremisty, disidenty, výtržníky atd. – do izolace, aby nekontaminovali zbytek populace.

Kluzký svah začíná propagandistickými kampaněmi o tom, že veřejné blaho je důležitější než svoboda jednotlivce, a končí zavíráním a koncentračními tábory.

Jak objasňuji ve své knize Battlefield America: Válka s Američany a ve svém fiktivním protějšku Deníky Erika Blaira, značky nebezpečí jsou všude.

Covid-19 byl jen jednou krizí dlouhá řada krizí které vláda bezostyšně využila, aby ospravedlnila své uchvácení moci a aklimatizovala občany na stav stanného práva převlečeného za mimořádné pravomoci.

Všechno, před čím jsem léta varoval – vládní přesah, invazivní sledování, stanné právo, zneužívání pravomocí, militarizovaná policie, zbrojní technologie používaná ke sledování a kontrole občanů a tak dále – se stalo součástí vládního arzenálu děsivých uzamykacích pravomocí. potřeba vyvstane.

Na co bychom se měli připravit je: co přijde dál?

Republished from Rutherfordův institutPublikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

  • John a Nisha Whiteheadovi

    Ústavní právník a autor John W. Whitehead je zakladatelem a prezidentem The Rutherford Institute. Jeho nejnovější knihy The Erik Blair Diaries a Battlefield America: The War on the American People jsou k dispozici na www.amazon.com. Whitehead lze kontaktovat na adrese johnw@rutherford.org. Nisha Whitehead je výkonnou ředitelkou The Rutherford Institute. Informace o The Rutherford Institute jsou k dispozici na www.rutherford.org.

    Zobrazit všechny příspěvky

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute