• Christiaan WJM Alting von Geusau

    Christiaan Alting von Geusau je držitelem právnických titulů na univerzitě v Leidenu (Nizozemí) a na univerzitě v Heidelbergu (Německo). S vyznamenáním získal doktorát z filozofie práva na Univerzitě ve Vídni (Rakousko) sepsáním dizertační práce na téma „Lidská důstojnost a právo v poválečné Evropě“, která byla mezinárodně publikována v roce 2013. Je prezidentem a rektorem ITI Katolická univerzita v Rakousku, kde také působí jako profesor práva a pedagogiky. Je držitelem čestného profesora na Universidad San Ignacio de Loyola v Limě v Peru a je prezidentem International Catholic Legislators Network (ICLN). Názory vyjádřené v této eseji nemusí být nutně názory organizací, které zastupuje, a byly tedy napsány na osobní titul.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute