• Shahar Gavish

    Shahar Gavish je výzkumný pracovník izraelské veřejné nouzové rady pro krizi Covid19


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute