Abir Ballan

  • Abir Ballan

    Abir Ballan je spoluzakladatelem THiNKTWICE.GLOBAL — Rethink. Znovu se připojte. Znovu si představte. Má magisterský titul v oboru veřejného zdraví, absolventský certifikát ve speciálním vzdělávání a titul BA v oboru psychologie. Je autorkou pro děti s 27 vydanými knihami.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute