Avatans Kumar

  • Avatans Kumar

    Avatans Kumar je lingvista z Jawaharlal Nehru University v New Delhi a University of Illinois v Urbana-Champaign. Je držitelem ceny novinářské excelence San Francisco Press Club.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute