Denis Rancourt

  • Denis Rancourt

    Denis Rancourt byl 23 let profesorem fyziky a vedoucím vědcem na Ottawské univerzitě. Nyní píše o medicíně, COVID-19, zdraví jednotlivců, změně klimatu, geopolitice, občanských právech, politické teorii a sociologii. Denis napsal více než 100 článků v recenzovaných časopisech z technických oblastí vědy a techniky.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute