Gerard Bradley

  • Gerard Bradley

    Gerard V. Bradley je profesorem práva na University of Notre Dame, kde vyučuje právní etiku a ústavní právo. V Notre Dame řídí (s Johnem Finnisem) Natural Law Institute a spoluvydává The American Journal of Jurisprudence, mezinárodní fórum pro právní filozofii. Bradley byl hostujícím členem Hooverova institutu Stanfordské univerzity a vedoucím pracovníkem Witherspoon Institute v Princetonu, New Jersey. Mnoho let sloužil jako prezident Společenstva katolických učenců.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute