Harley Centner

  • Harley Centner

    Harley Centner se zapojil do aktivismu za svobodu, když žil v zahraničí na Tchaj-wanu, a to až do prvního roku pandemie. Žijící v Asii během protestů v Hongkongu a poté, co viděl vlády po celém světě uzákonit podobná omezení svobod svých občanů během pandemie COVID, si stále více uvědomoval křehkost a vzácnost našich občanských svobod a naši odpovědnost jako občanů za jejich dodržování. je na denní bázi. Nyní promující Tufts senior studuje mezinárodní vztahy, aktivně propaguje povědomí o lékařské svobodě a občanských svobodách a pomohl organizovat mnoho koalic na místní a státní úrovni proti očkovacím pasům a omezením práv podle prvního dodatku a tělesné autonomie v Massachusetts.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute