John Johnson

  • John Johnson

    John Johnson je profesorem astronomie v Centru pro astrofyziku | Harvard & Smithsonian. Johnova výzkumná historie zahrnuje detekci a pozorování exoplanet, shromažďování dat a návrh a konstrukci nástrojů používaných při honbě za světy mimo naši sluneční soustavu.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute