Sofie van der Vegt

  • Sofie van der Vegt

    Sofia van der Vegt je nezávislá konzultantka, školitelka a lektorka pro politické a vzdělávací instituce ve střední a jihovýchodní Evropě, která v současnosti žije v Budapešti v Maďarsku.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute