Yaffa Shir-Raz

  • Yaffa Shir-Raz

    Yaffa Shir-Raz, PhD, je výzkumný pracovník v oblasti rizikové komunikace a vyučující na Univerzitě v Haifě a Reichmanově univerzitě. Její oblast výzkumu se zaměřuje na komunikaci o zdraví a rizicích, včetně komunikace o vznikajících infekčních chorobách (EID), jako jsou epidemie H1N1 a COVID-19. Zkoumá praktiky používané farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými úřady a organizacemi k propagaci zdravotních problémů a značkové lékařské léčby, stejně jako praktiky cenzury používané korporacemi a zdravotnickými organizacemi k potlačení nesouhlasných hlasů ve vědeckém diskurzu. Je také zdravotní novinářkou a redaktorkou izraelského časopisu Real-Time Magazine a členkou valného shromáždění PECC.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute