Hans Koppies

  • Hans Koppies

    Hans Koppies dokončil Akademii tělesné výchovy (ALO). Poté studoval pedagogické vědy na VU University Amsterdam se specializací na ortopedagogiku: rodiny s psychosociálními potížemi. Pracoval jako výchovný pracovník v různých institucích péče o mládež a speciálního školství. O dospívání a výchově dětí, rodičovství a poradenství píše v článcích a esejích v novinách a časopisech.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute