Joe Wang

  • Joe Wang

    Joe Wang, Ph.D., byl v roce 2003 vedoucím vědcem projektu vakcíny SARS společnosti Sanofi Pasteur. Nyní je prezidentem New Tang Dynasty TV (Kanada), mediálním partnerem The Epoch Times.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute