Sven Román

  • Sven Román

    Sven Román je dětský a dorostový psychiatr a od roku 2015 konzultant psychiatr působící v oblasti dětské a adolescentní psychiatrie po celém Švédsku. Je také jedním ze tří lékařů, kteří v březnu 2021 založili Läkaruppropet (The Physicians' Appeal), švédskou odpověď na Velkou Barringtonovu deklaraci, a od té doby se tato výzva stala neziskovou asociací, jejíž práci vykonávají lékaři, výzkumníci , právníci, další zdravotníci a akademici, ve stejném duchu jako Brownstone Institute.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute