Tomáš Milovac

  • Tomáš Milovac

    Thomas Milovac je kandidátem PhD v oboru aplikovaná filozofie; jeho disertační práce se zaměřuje na pochopení dopadu nadměrně předepisovaných léků na člověka a životní prostředí, jak je hodnoceno optikou environmentální bioetiky.


Zůstaňte informováni s Brownstone Institute