Brownstone » Brownstone Journal » Filozofie » Někteří lidé budou následovat autoritu – „Vědu“ – ke své zkáze 

Někteří lidé budou následovat autoritu – „Vědu“ – ke své zkáze 

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

V týdnech před Vánocemi se Marian Keech, žena v domácnosti ze Středozápadu, připravovala na konec světa. Marian nějakou dobu fušovala do praxe automatického psaní a komunikovala s bytostmi z jiného světa. Vyprávěli jí o životě na jiných planetách. Varovali ji před nadcházejícími časy bitev, moru a zkázy. Slíbili osvícení a štěstí. Vše, co Marian potřebovala, bylo věřit. 

Ačkoli členové rodiny byli méně přesvědčeni o Marianiných proroctvích zvenčí, během léta se Marianovi podařilo přilákat více otevřenějších jedinců pro její věc a také občasného hledače zvědavosti. Mezi těmito jednotlivci byl lékař Dr. Thomas Armstrong, který pracoval na místní vysoké škole a vedl malou skupinu „Hledačů“. Do listopadu Marian Keech nashromáždila skromné ​​následovníky svého hnutí, z nichž někteří riskovali své vzdělání, kariéru a pověst, zatímco se připravovali na velkou povodeň, která měla přijít 21. prosince. 

Rok byl 1954. 

Netřeba dodávat, že kataklyzmatická událost, na kterou Marian a její následovníci trpělivě čekali, se nikdy neuskutečnila. Jedním z vysvětlení sotva odvrácené apokalypsy bylo, že Marian Keech a její malá skupina stoupenců zachránila svět díky své oddanosti jejich věci. Další bylo, že si nějak spletli datum a že Konec dnů teprve přijde. Dalším vysvětlením však je, že tyto dny zpočátku nikdy nepřicházely.

Události před a po oné osudné noci 21. prosince 1954 byly naštěstí dobře zdokumentovány v jedné ze zásadních publikací sociální psychologie, Když proroctví selže. 

Leon Festinger, profesor psychologie z University of Minnesota, najal několik výzkumných asistentů, aby infiltrovali skupinu Mariana Keeche a podali mu zprávu v rámci pozorovací studie zkoumající, co se stane, když skupina jednotlivců s velkým přesvědčením a oddaností víře zjistí, že jejich přesvědčení bylo jednoznačně vyvráceno. 

Ačkoli je to sporné jako správný vědecký experiment v pravém slova smyslu, Když proroctví selže, zůstává dílem neocenitelného vhledu do vzestupu a pádu rodícího se náboženství a síly víry, které také občas zní jako román Kurta Vonneguta hemžící se mimozemskými tuláky, přestrojenými vesmírnými lidmi, mezigalaktickými božstvy a hašteřícími se médii, popř. alespoň lidé, kteří viděli všechny tyto věci, i když tam tyto věci nikdy nebyly.

Konec je začátek

Téměř o 70 let později, když jsme jednoho odpoledne v posledních dnech Před Times stáli kolem haly ve třetím patře budovy biologie na Northern Illinois University, jeden spolužák, profesor, a já jsme žertovali o našem neschopném guvernérovi a povýšených univerzitních byrokratech. která se dychtivě snažila být mezi prvními, kdo pro naši univerzitu vykoná příkazy našeho nekompetentního guvernéra. 

Smáli jsme se tomu, jak se konkurenční úředníci veřejného zdraví nemohli rozhodnout, jestli se máme při běžné konverzaci držet tři stopy nebo šest stop od sebe. Divili jsme se možnosti, že by nás naši nedočkaví administrátoři mohli začít žádat, abychom se účastnili schůzek s kolegy v chodbě přes Zoom, když bychom se mohli, víte, sejít v konferenční místnosti nebo jít do kanceláře kolegy v chodbě.    

Byli jsme biologové – nebo alespoň biologové ve výcviku. Připadalo nám absurdní, že tolik lidí přehnaně reagovalo na to, co se i tehdy zdálo jako špatný případ chřipky, který nepředstavoval žádnou hrozbu pro nikoho kromě velmi starých nebo velmi nemocných.

Poté naši univerzitní byrokraté oznámili, že prodlouží jarní prázdniny o týden a že po jejich obnovení budou kurzy dočasně přesunuty online. Přesto jen velmi málo profesorů nebo postgraduálních studentů, které jsem potkal, když jsem se toulal po chodbách budovy biologie během posledního týdne nebo dvou téměř normálního stavu, vyjádřilo jakýkoli neklid nebo nepohodlí, když jsem se osobně zapojil do běžného rozhovoru. Nikdo neměřil vzdálenost mezi nimi a ostatními. Nikdo neměl masku – několik z nás s mikrozázemím v minulosti skutečně pracovalo s potenciálně patogenními houbami nebo bakteriálními sporami a většinou věděli, že většina masek je při zastavení šíření respiračních patogenů docela neúčinná.

Když jsem se v té době obrátil na své různé nadřízené o své ochotě zůstat na místě a pokračovat v produktivitě za jakýchkoli okolností, nikdo ve skutečnosti příliš netlačil zpět – alespoň ne dokud nám všem nebylo víceméně zabráněno laboratoře guvernérským fiatem. 

I přesto se zdálo, že stále přetrvává jistá mírná skepse ohledně reorganizace společnosti, která, jak se zdálo, přesahovala mě a úzký okruh přátel, se kterými jsem zůstával v kontaktu a příležitostně jsem riskoval mírné až středně těžké onemocnění a možný hněv starého muže Fauciho. tím, že jsme se odvážili na osobní šťastnou hodinu, kdy by naše škola a stát daly přednost tomu, abychom zůstali doma.

Až poté, co nám bylo víceméně dovoleno vrátit se do kampusu, jsem se dozvěděl, že většina mých zbývajících vrstevníků a profesorů přišla z celého srdce přijmout to, čemu jsme se před několika měsíci vysmívali.

Dimenze nejen zraku a zvuku, ale i mysli

Důvodem toho, čeho jsem byl svědkem u mnoha mých bývalých kolegů, bylo něco, nad čím jsem si zpočátku docela lámal hlavu. Jak šel čas, díky brzy práce podle výzkumníků, jako je stanfordský epidemiolog John Ioannidis, se Covid zdál méně děsivý, ne více. Navíc jsme pravděpodobně měli všichni léto na to, abychom si oprášili klasické komentáře k plánování pandemie z téměř patnácti let dříve, kdy možnost vypuknutí ptačí chřipky H5N1 těžce tížila mysl lidí ve vládě a veřejném zdraví. 

Scénáře předvídané ve zprávě za zprávou z toho období se důsledně snažily odpovědět na otázku, co by vlády mohly dělat, kdyby svět zamořil smrtící virus bez vakcíny, omezené léčby a rychlého, někdy asymptomatického šíření. Tenkrát ten konsenzus moc nebyl.

Skupina z RAND Centra pro domácí a mezinárodní zdravotní bezpečnost, tým z Centra pro biologickou bezpečnost na University of Pittsburgh Medical Center v Baltimoru, Maryland, a pár hodnocení pro národní a mezinárodní intervence zástupci WHO se všichni do značné míry shodli na tom, že podpora takových opatření, jako je uzamčení, masky a sociální distancování, postrádá důkazy. 

Podobná hodnocení publikovaná v období mezi zděšením H5N1 a pandemií Covid-19 v časopisech jako např. Epidemie a Vznikající infekční choroby byly do značné míry v souladu s názory těch dřívějších plánovačů pandemie. Ten druhý skutečně vyšel v květnu 2020. 

Podobně, když se diskutovalo o modelech, bývalí plánovači pandemie měli tendenci být stejně odmítaví, odsouvali je do vedlejší role s odkazem na to, že jejich předpovědi se mohou značně lišit a nedokážou předvídat dopad konkrétních opatření na lidské chování nebo jejich následné společenské důsledky. Uvedené předpovědi také musely být vážně posouzeny z hlediska dlouhodobé přesnosti. Když taková hodnocení Když byly nakonec učiněny, zdálo se, že takové modely nejsou ve skutečnosti tak prediktivní po dvou nebo třech týdnech. Před březnem 2020 se nikdo jiný než možná Neil Ferguson nezdál být příliš horlivý, aby kvůli nim uzavřel společnost.

Můj malý okruh šťastných společníků a já jsme jistě nebyli jediní, kdo se obtěžoval přečíst některý z těchto článků. Byli jsme biologové – nebo alespoň biologové ve výcviku. S jistotou jsem věděl, že v té budově byli lidé, kteří se během Před Times chlubili tím, že strávili víkend čtením hromad článků z veterinárních a mikrobiologických časopisů ve snaze potvrdit, že jejich veterinář předepsal správné antibiotikum jejich kočce. kočička-UTI. Někteří z těchto lidí se jistě obtěžovali, aby potvrdili, že naše vláda a univerzita učinily rozumná rozhodnutí o politice, která nyní ovlivňuje každý aspekt našeho života.

Ale místo toho to, co jsem našel mezi těmito biology a biology ve výcviku, byl pravý opak. Místo toho jsem objevil hluboký nedostatek zvědavosti ohledně vědy za pravidly, která nás nyní ovládala. Rozhovory o úmrtnosti na infekce, maskách a modelech měly přinejlepším nádech experimentu Solomona Asche. V nejhorším případě se takové rozhovory setkaly s určitým nepřátelstvím nebo alespoň blahosklonností k myšlence, že by někdo mohl chtít důkazy pro to, co vyhlásil papež Fauci, církev CDC nebo „Věda“. 

Po určité chvíli, kdykoli jsem vkročil na univerzitu, jsem upřímně napůl očekával, že Rod Serling bude kouřit cigaretu v nějakém černobílém rohu jedné z našich laboratoří a bude přednášet vyprávění. 

Praví věřící

Druhým nejrozumnějším vysvětlením toho, čeho jsem byl svědkem, bylo kromě cesty portálem do středu mezi světlem a stínem, že tito biologové a biologové ve výcviku se stali skutečnými věřícími Mariana Keeche, stejně jako mnoho lidí po celé zemi. za mým maličkým koutkem severního Illinois. 

Obecně řečeno, to, jak se člověk věnuje, jak ho vnímá a jak se učí, je silně ovlivněno osobním referenčním rámcem. To je něco, co bylo docela dobře zavedené v 1940s a 1950s. Když jsou informace smíšené nebo neprůkazné, lze je asimilovat do současných názorů lidí s opačnými názory, jak ukazuje klasické studium z roku 1979 týkající se toho, jak lidé zpracovávali informace související s odstrašujícími účinky trestu smrti.

Kromě toho jsou lidé obvykle náchylní k těmto druhům nedokonalostí v poznání bez ohledu na obecnou inteligenci, znalosti nebo vzdělání, takže být biologem nebo biologem ve výcviku zde pravděpodobně nic neznamenalo. Novější výzkum dokonce prokázal, že pokud jde o vědecké záležitosti, obecné chápání vědy dokonce neznamená přijímání vědeckých informací, pokud jsou v rozporu s náboženskou nebo politickou identitou jednotlivce.

Abych se zbytečně nepolitizoval, ale demokraté ve Spojených státech se dlouho považovali za zastánce vědy, a to se mohlo zdát rozumné během druhé Bushovy administrativy, kdy demokraté byli těmi, kdo obvykle bránili evoluční biologii proti kreacionismu a brali klimatické změny vážně ( ačkoli Demové pravděpodobně ztratili část své vědecké pouliční víry, když začali aktivně popírat existenci biologického sexu. Debra Soh a Colin Wright může potvrdit).

Nicméně, když se vědecké instituce a vědci jednající jako de facto figurky „Vědy“ opět začali jevit jako v konfliktu se svými starými nepřáteli z politiky Právo na pandemii, tentokrát vedenou prezidentem Donaldem Trumpem, byly vytyčeny linie politického boje. způsobem, kdy jste buď byli na straně demokratů a „The Science“, nebo na straně republikánů a Trumpa. 

Od nynějška, pokud součástí vaší hlavní identity bylo být demokratem, anti-Trumpem nebo někým, kdo věřil ve vědu, ocitli jste se v pozici, kdy byste bránili „Vědu“ a všechny její příbuzné vůdce, přesvědčení a politiku. a to na velmi základní úrovni. Nezáleželo na tom, zda jste následovali „Vědu“ do psychologické zóny soumraku, kde se oddanost vědě nevyznačovala kritickým myšlením a pečlivým hodnocením dat a důkazů, ale poslušností autoritě a obranou symbolických reprezentací instituce.

Proto mnozí kdysi zdánlivě rozumní biologové a biologové ve výcviku, o kterém jsem věděl v Předčasech, přišli projevit hluboký nedostatek zvědavosti nebo vyjádřili nepřátelství a blahosklonnost k návrhu, že bychom mohli chtít důkazy pro to, co prohlásil papež Fauci, Církev CDC neboli „Věda“. Pro některé se zpochybňování toho, co bylo vyhlášeno „Vědou“, stalo jako zpochybňování toho, co bylo zjeveno Marianu Keech. 

Lékaři a komentátoři v médiích jako amatérští pozorovatelé UFO z roku 1954 obhajovali dlouhodobé předpovědi soudného dne různých epidemiologických modelů i poté, co se některé z nich, i když ne zcela jednoznačně vyvráceny, ukázaly jako podávat poměrně špatně ve svých předpovědích věcí, jako je každodenní úmrtí na Covid-19 a využití lůžek na JIP.

Když nyní vstupujeme do třetího roku éry pandemie, skuteční věřící nadále zastávají názor, že činy těch, kteří „následovali Vědu“, zachránili svět prostřednictvím svých činů, bez ohledu na to, jak destruktivní tyto činy byly nakonec odhaleny.

A dokonce i poté, co se ty nejkataklyzmatičtější události předpovídané „Vědou“ neuskutečnily, zůstává základní skupina opravdových věřících, kteří jsou přesvědčeni, že „Věda“ prostě popletla datum nebo variantu a že Konec dnů ještě přijdou, pokud všichni nezůstaneme ostražití tím, že budeme navždy připraveni maskovat se a zamknout, když „Věda“ říká, že je čas.Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

  • Daniel Nuccio

    Daniel Nuccio je držitelem magisterských titulů z psychologie a biologie. V současné době studuje doktorát z biologie na Northern Illinois University a studuje vztahy hostitel-mikrobi. Je také pravidelným přispěvatelem do The College Fix, kde píše o COVID, duševním zdraví a dalších tématech.

    Zobrazit všechny příspěvky

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute