Brownstone » Brownstone Institute články » Deset novoročních předsevzetí k obnovení lékařské svobody
Deset novoročních předsevzetí k obnovení lékařské svobody

Deset novoročních předsevzetí k obnovení lékařské svobody

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Jak se rok 2023 potácí ke svému konci a zanechává za sebou svět brutálních válek, chabých ekonomik, zkorumpovaných vlád a tyranských elit, možná nejznepokojivějším aspektem konce roku je podivné ticho.

Některé věci vždy generují spoustu hluku. Prezidentské volby v USA v roce 2024 slibují, že budou ještě hysteričtější než poslední dvě. Pravděpodobně to bude odveta, kde se postaví široce nenáviděný úřadující prezident osmdesátník se zjevnou, rychle postupující demencí proti široce nenáviděnému bývalému prezidentovi ze sedmdesátých let, který čelí desítkám obvinění z těžkých zločinů. Ještě téměř rok pryč, rozruch kolem tohoto blížícího se zúčtování senescenta je již nepřetržitý, kakofonní a matoucí.

O nejdůležitější historické události od druhé světové války je však téměř naprosté ticho.

Debakl Covid-19 je určující událostí 21st století. Je to zároveň nejhorší akt biologické války v historii lidstva a největší hromadné porušování občanských svobod od dob železné opony. Ještě důležitější je, že je to samozřejmá šablona pro nastolení technokratického soft-core totalitarismu obhajovaného globalistickými subjekty, jako je Světová zdravotnická organizace a Světové ekonomické fórum.

A přitom to prakticky nikdo z hlavního proudu neudělá prodiskutovat to. Starší média ukazují téměř nulovou zvědavost ohledně původu Covidu, katastrofální reakce nebo toxických vakcín.

Oba tábory Biden a Trump předstírají, že se to nikdy nestalo. Pouze ze 4 republikánských debat pořádaných k dnešnímu dni jedna byla položena otázka ohledně vakcín proti Covid. A tato jediná výměna názorů mezi novinářkou Megyn Kelly a kandidátem Vivekem Ramaswamym byla záhadně zatemněna, dokonce i z údajně „svobodného projevu“ z živého přenosu události na platformě Rumble, později s generálním ředitelem Rumble. obviňovat výpadek „zdrojového zdroje od třetí strany“, který nejmenoval. Zde není nic k vidění. 

Mezi dalšími prezidentskými kandidáty se o Covidu opakovaně a upřímně vyjádřili bývalý demokrat Robert F. Kennedy, Jr. a republikán Ron DeSantis. V důsledku toho byli oba agresivně nadáváni a ostrakizováni jak mainstreamovými médii, tak establishmenty obou politických stran. 

Obhájci občanských práv obecně a lékařské svobody zvláště by měli být hluboce znepokojeni tímto pokusem zahodit celou katastrofu Covid-19 do díry v paměti. Lékařská svoboda se rychle rozvíjí jako filozofický, intelektuální a etický koncept. Teoretické snahy o prosazení lékařské svobody – a potažmo o opětovné prosazení všech základních občanských svobod – však přijdou vniveč, pokud se zapomene na největší útok na svobodu v moderní historii a pachatelé budou moci pokračovat, jako by se nic nestalo.

Jak se jednou jeden prominentní muž zeptal: "Co je třeba udělat?" Ve snaze odpovědět na tuto otázku zde jsou 10 novoročních předsevzetí pro zastánce lékařské svobody

1. Mluvte pravdu o Covidu při každé příležitosti.

Čestní a informovaní občané, politici a veřejní činitelé musí při každé příležitosti jasně vyprávět pravdivé příběhy o Covidu. Stručný, faktický popis by mohl znít nějak takto: 

A. SARS CoV-2 je umělá biologická zbraň vyvinutá díky financování vlády USA, která se dostala z laboratoře do lidské populace.

b. Vakcíny mRNA Covid jsou v podstatě předem naplánované protilátky proti této biologické zbrani, které byly narychlo vyrobeny a agresivně natlačeny na obyvatelstvo za účelem zisku, s otřesným a kriminálním ignorováním bezpečnosti.

C. Uzavírání, maskování, zavírání škol, mandáty, cenzura, obětní beránek atd. byly záměrné a nezákonné útoky na občanská práva občanů – do očí bijící uchvácení moci, které vlády provedly pod záminkou vyhlášeného nouzového stavu.

Zastánci lékařské svobody musí lidem vysvětlit, že jim v posledních 4 letech opakovaně lhal prakticky každý úřad. Pak jim řekněte pravdu – chladně, racionálně a zdvořile. Pokud to nechtějí slyšet, řekněte jim to. 

Po celá desetiletí byl každý občan v moderní západní společnosti bitý levicovou a globalistickou propagandou, počínaje bezpočtem falešných proroctví o globálním oteplování, přes otřesné nesmysly DEI, přes baskin-robbinesovské genderové šílenství až po fašistický očkovací absolutismus. Pak přišel Covid. V tomto pozdním datu je rozumné a prospěšné předložit bližnímu krátkou pravdu.

2. Povzbuzujte a petici politiků, aby se zavázali k politice lékařské svobody.

Farmaceutický průmysl strávil hlášené 379 milionu $ o politickém lobbingu pouze v roce 2022. Bojovat proti zhoubnému vlivu tolik koupeného vlivu bude vyžadovat hodně místní práce s politiky. 

Existují důkazy, že to lze provést. Lidé jako např Dr. Mary Talley Bowden v Texasu vedou v tomto ohledu. K 23. prosinci 2023 Bowden a kolegové přesvědčili 40 kandidátů a 25 volených představitelů ze 17 států, aby veřejně prohlásili, že „injekce Covid musí být staženy z trhu“. Podle Dr. Bowdena „mnozí z nich se také zavazují, že nebudou přijímat dary od Big Pharma.“

Ti, kdo jsou oddáni lékařské svobodě, by měli nastavit všechny své volené úředníky a příslušné jmenované vládní byrokraty na rychlou volbu. Tito jedinci na mocenských pozicích – na všech úrovních, místní až národní – musí pravidelně naslouchat svým voličům. Voliči musí těmto lidem přesně říct, co mají Vědět, stejně jako to, co chtějí. Nyní je na voličích, aby své úředníky naučili fakta o světě. 

Jak podrobně ukázal Andrew Lowenthal, Cenzurní průmyslový komplex je skutečná a kvůli tomu trpí mnoho volených úředníků a byrokratů stejným nedostatkem přesných informací o politických záležitostech jako většina jejich voličů.

3. Snažte se postavit mimo zákon veškerý výzkum Gain-of-Function.

Veškerý výzkum týkající se genetické manipulace virů musí skončit. Robert F. Kennedy, Jr. a další poukázali na to, že takový výzkum je ve skutečnosti výzkumem biologických zbraní, ve kterém jsou naše dolary z daní zneužívány k financování vývoje biologické zbraně a její protijedové vakcíny. Na Floridě má guvernér Ron DeSantis a státní zákonodárný sbor schválil zákony zákaz výzkumu zisku z funkce v tomto státě. 

Éra Covidu ukázala s velkou úlevou katastrofální mzdy takového „výzkumu“. Je potřeba to úplně postavit mimo zákon všudea všechny laboratoře zapojené do takové práce, od Wuhanského institutu virologie až po Ralph Baric laboratoř na University of North Carolina, do nelegální laboratoře na venkově v USA nebo údajně v místech, jako je Ukrajina, je třeba trvale vypnout. 

Klíčem k dosažení tohoto cíle je nepadnout za oběť záměrně matoucím sémantickým argumentům o tom, co technicky představuje „gain-of-function“ a co nikoli. Slovní hry, které Anthony Fauci hrál s Kongresem, je třeba označit za nečestné předváhání, kterými jsou, a odmítnout je jako obranu pro ty, kdo jsou zapojeni do takového ničemného „výzkumu“. (Za zmínku stojí, že floridské zákony obsahovaly jazyk, který měl zabránit tomuto podvodu, a postavil mimo zákon veškerý „rozšířený potenciální pandemický výzkum patogenů“.)

4. Snažte se dostat USA ze Světové zdravotnické organizace. 

Nově navržená pandemie WHO dohoda  a změny stávajícího Mezinárodní zdravotní řád (IHR) jsou bohužel pokusy s plešatou tváří a špatnou vírou uzurpovat moc suverénním národům nevolenou globalistickou elitou, to vše v mlhavém jménu „globálního zdraví“. 

Jako David Bell a Thi Thuy Van Dinh písemnýnavzdory tvrzení generálního ředitele WHO Tedrose Ghebreyesuse, že „žádná země nepostoupí [WHO] žádnou suverenitu“, ve skutečnosti

  1. Dokumenty navrhují přenesení rozhodovací pravomoci na WHO ohledně základních aspektů funkce společnosti, které země provést uzákonit.
  2. Generální ředitel WHO bude mít výhradní pravomoc rozhodovat o tom, kdy a kde budou použity.
  3. Návrhy mají být závazné podle mezinárodního práva.

Kromě toho navrhované změny MZP změní směrnice WHO během vyhlášených zdravotních krizí z nezávazných doporučení na diktát s platností mezinárodního práva. Jak uvádějí Bell a Dinh: „Z hlediska lidských práv se zdá být pobuřující, že dodatky umožní WHO diktovat zemím, aby vyžadovaly individuální lékařské prohlídky a očkování, kdykoli vyhlásí pandemii. 

A potenciální zásahy do lékařské svobody tím sotva končí, potenciálně včetně všech položek v článku 18 stávajících IHR, které již na mnoha místech přímo odporují vlastní Všeobecné deklaraci lidských práv OSN.

Nejaktuálnější debata na toto téma se týká otázky, zda by jednotlivé země měly tyto návrhy přijmout nebo odmítnout. V návaznosti na katastrofu Covid však současné návrhy WHO odhalují, že jejím záměrem není ustoupit, poučit se z katastrofy a zodpovědět chyby, které ona a další úřady udělaly. Spíše se snaží upevnit svou vlastní moc trvalým zakódováním přístupu shora dolů, veřejného zdraví totalitního diktátu, který způsobil tolik destrukce. Nejen tyto zásady, ale i organizace, která je navrhuje, by měly být kategoricky odmítnuty.

WHO je klasický vlk v rouše beránčím. Je to nevolená globalistická kabala ziskuchtivých elit, těžce financovaná Billem Gatesem a úzce spojená se Světovým ekonomickým fórem. Zabývá se do očí bijícím uchvacováním politické moci a přitom se vydává za benevolentní zdravotnickou instituci. 

Pro národy nestačí pouze odmítnout pandemickou dohodu WHO a dodatky k jejím IHR. USA a každý suverénní národ by měl zcela opustit WHO a zastánci lékařské svobody by měli vést cestu v boji za dosažení tohoto cíle.

5. Připojte se k boji za odstranění vakcín mRNA Covid z trhu.

Vakcíny mRNA Covid-19 prokázaly toxicitu mnohem běžnější, rozmanitější a závažnější než četné konvenční léky, které byly v minulosti náležitě staženy z trhu. Dr. Peter McCollough a mnoho dalších vůdců v boji za lékařskou svobodu oprávněně požadovali, aby byly vakcíny Covid mRNA odstraněny z trhu.

Navzdory intenzivnímu úsilí společnosti Big Pharma, rostoucího cenzurního průmyslového komplexu a zajatých vládních agentur roste povědomí veřejnosti o četných a často smrtících toxicitách injekcí mRNA Covid. 

To se odráží v obou snížených „veřejných“vychytávání” pro opakující se „posilovače“ podle dat CDC a padající cena akcií společnosti Pfizer, Inc. Malý, ale rostoucí počet politiků, jak je popsáno výše, se zavazuje k boji za odstranění vakcín z trhu, což ukazuje, že se to stává udržitelnou a možná vítěznou politickou pozicí.

Jakkoli jsou tyto trendy povzbudivé, samy o sobě jsou nedostatečné. Zastánci lékařské svobody by se měli vyjádřit k podpoře odstranění Covid mRNA vakcín z trhu. Měli by přijímat, podporovat a volit volené úředníky a kandidáty, kteří zastávají tuto pozici, a podporovat právní kroky směřující k tomuto cíli.

6. Zatlačte na moratorium na farmaceutické platformě založené na mRNA jako celku.

I když budou vakcíny Covid mRNA odstraněny z trhu, zůstává široce přehlížená důsledková otázka: jak velká část toxicity z těchto produktů je specifická pro Covid, tj. kvůli spike proteinu, a jak velká je kvůli hluboce problematickým a neúplným pochopili jste samotnou platformu mRNA? 

Určitě existuje spousta toxicity, protože z těchto injekcí bylo identifikováno mnoho mechanismů poranění. Mezi ně patří mimo jiné toxicita pro srdce, imunitní systém, kůži, reprodukční orgány, kaskádu srážení krve a podporu rakoviny. Domnívat se, že platforma mRNA k těmto problémům nepřispívá, je v nejlepším případě úmyslné popírání a v nejhorším případě zločinná nedbalost.

mRNA vakcíny se v současné době používají zejména u potravinových zvířat svině. Navíc sám o sobě webových stránkách , Moderna popisuje řadu mRNA vakcín, které jsou v současné době vyvíjeny pro chřipku, respirační syncytiální virus (RSV), cytomegalovirus (CMV), virus Epstein-Barrové (EBV), virus lidské imunodeficience (HIV), norovirus, lymskou boreliózu, virus Zika, Nipah virus, opičí neštovice a další. Mezitím údajně proběhla zkouška vakcíny proti EBV Zastaveno u dospívajících kvůli případu – uhodli jste správně – myokarditidy. 

Lidská populace bude brzy zaplavena léky na bázi mRNA v takovém měřítku a s vnucenou intenzitou, díky níž bude éra Covidu vypadat pozitivně kuriózní. Bezpečnostní rekord jediného produktu mRNA, který se v současnosti používá u lidí – vakcíny Covid – je propastný. 

Nejméně několik let trvající moratorium v ​​kombinaci s otevřeným, důkladným a veřejně diskutovaným šetřením pravděpodobných a možných toxicit spojených s platformou mRNA je zásadní pro lidskou bezpečnost, a pokud se tak stane, zachrání v nadcházejících letech nespočet životů.

7. Pracujte na tom, aby byl zákon o očkování z roku 1986 zrušen.

Toxicita vakcín byla již před desítkami let tak dobře prokázaná, že federální zákon – National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) z roku 1986 (42 USC §§ 300aa-1 až 300aa-34) byl schválen, aby byl výrobce vakcín výslovně osvobozen od odpovědnosti za výrobek na základě právního principu, že vakcíny jsou „nevyhnutelně nebezpečné" produkty.

Od zákona NCVIA z roku 1986, který chrání výrobce vakcín před odpovědností, došlo k dramatickému nárůstu počtu vakcín na trhu, stejně jako počtu vakcín přidaných do očkovacích schémat CDC, přičemž počet vakcín na CDC Child and Dospívající rozvrh vycházející z 7 v 1986 na 21 v 2023

Zákon National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) z roku 1986 by měl být zrušen, čímž by se vakcínám vrátil stejný status odpovědnosti jako ostatním drogám. 

8. Práce na ukončení vakcinačních mandátů na všech úrovních společnosti.

Podle National Center for Education Statistics bylo v akademickém roce 2019-20 ve Spojených státech 3,982 2021 vysokých škol a univerzit udělujících titul. Na podzim roku 600 všechny tyto instituce kromě přibližně 19 nařídily svým studentům očkování proti Covid-XNUMX.

Od té doby téměř všechny takové instituce upustily od svých studentských mandátů na očkování proti Covidu. Při tomto psaní však 71 vysokých škol a univerzit, nebo přibližně 1.7 %, nadále nařizuje, aby studenti navštěvovali vakcíny proti Covid. 

Počet škol s mandátem se postupně snižoval, z velké části díky intenzivní, extrémně pracně náročné práci několika malých, nově vzniklých místních organizací, jako je např. Žádné vysokoškolské mandáty. I když je účinnost takového úsilí nepopiratelná, 71 průzkumů (které zahrnují „elitní“ instituce, jako je Harvard a Johns Hopkins) dokazuje, jak hluboce zakořeněný zůstává v určitých segmentech společnosti požadavek na očkování.

V důsledku arogance a zneužívání, které se projevovalo během Covidu, utrpělo celé očkovací megaprůmyslové odvětví ohromné ​​(a bohatě zasloužené) poškození svého dříve nezpochybnitelného, ​​„bezpečného a účinného“ obrazu. Nicméně, od vzdělávání přes zdravotnictví až po armádu, zisky dosažené díky očkovacím mandátům byly nanejvýš částečné a dočasné. Ke společnému úsilí o další vzdělávání veřejnosti o nesmírných problémech s vakcínami a obnovení individuální volby se musí připojit mnohem více lidí, má-li být překonán tento základní požadavek na základní tělesnou autonomii.

9. Práce na ukončení přímé reklamy na léčiva pro spotřebitele.

Spojené státy americké jsou jednou z pouhých 2 zemí na světě, která to umožňuje přímý spotřebitel reklama na léčiva. Nebezpečí této naprosto neuvážené politiky jsou četná. 

Zaprvé, jak všichni vidíme pouhým zapnutím televize, Big Pharma zneužívá tohoto privilegia k agresivitě, ale svůdně jestřábovi každý produkt, o kterém si myslí, že může vydělat. Myšlení „pilulky na každou nemoc“ se posouvá do hyperpohonu s drahým, patentovaným farmakologickým lékem na všechno od vaší morbidní obezity po vaši „ohnutou mrkev“. Situace na sociálních sítích je, pokud vůbec, ještě horší. 

Není náhodou, že černé trhy s přehnanými, údajnými zázračnými drogami, jako je např semaglutid vyvinout, ani že bylo hlášeno nebezpečné zneužití, jako jsou tisíce hlášených předávkování. Možná ještě důležitější je, že přímá reklama poskytuje společnosti Big Pharma pohodlný a legální způsob, jak zachytit média. Big Pharma byla v roce 2021 druhým největším odvětvím televizní reklamy, výdaje 5.6 miliardy dolarů. Žádné starší médium se neodvažuje jít proti přání těch, kteří poskytují takovou úroveň financování. To účinně zabrání tomu, aby se na těchto platformách objevily všechny nesouhlasné hlasy.

Svobodná společnost vyžaduje svobodu tisku a médií. Éra Covid ukázala, že přímá farmaceutická reklama dusí svobodu tisku a médií v nebezpečné a nepřijatelné míře.

10. Play Offense.

Pokud vše, co děláte, je hrát obranu, nejlepší výsledek, ve který můžete doufat, je remíza. Během karantény, kdy byly soudy zavřené, podniky zavřeny a občané izolováni jeden od druhého, bylo extrémně obtížné postavit i solidní obranu proti hrubým zásahům do našich občanských práv. Několika odvážným jedincům, kteří často jednali sami a za obrovské osobní náklady, se podařilo účinně zaútočit. Jejich příspěvky k záchraně našich „svobodných“ společností (pokud skutečně budou nakonec zachráněny) nebudou pravděpodobně nikdy adekvátně uznány.

Dnes, navzdory mainstreamovému mlčení, se vlna obrací ve prospěch lékařské svobody a občanských svobod v mnoha oblastech. Je načase, aby se masy připojily a pomohly těm, kterým se podařilo dosáhnout těchto brzkých pokroků a kteří pokračují v boji za všechny občany.

Pokračuje v ní například newyorská advokátka Bobbie Anne Cox David proti Goliášovi právní boj o porážku mimozákonného a hrubě protiústavního nařízení karanténního tábora guvernérky Kathy Hochulové. Tento případ se nakonec může dostat až k Nejvyššímu soudu. Nechci prohlašovat, že to paní Coxová nezvládne sama, protože to je do značné míry to, co dosud dělala, a kdybych sledoval tento případ, nevsadil bych proti ní. Ale sakra, i Herkules měl parťáka. Zastánci lékařské svobody by udělali dobře, kdyby ji aktivně a velkoryse podporovali.

Poté, co přežil svůj vlastní proces ohněm, texaský generální prokurátor Ken Paxton oznámil: soudní proces proti společnosti Pfizer za „nezákonné zkreslování účinnosti vakcíny Covid-19 a za pokus cenzurovat veřejnou diskusi o produktu“. Občané jiných států by udělali dobře, kdyby agresivně požádali své generální prokurátory, aby podnikli podobné kroky, včetně odstranění mRNA vakcín z trhu v jejich státech na základě jejich prokázaného falšování s potenciálně škodlivou DNA.

Pokud zastánci lékařské svobody chtějí, aby tento koncept zvítězil, musí se urazit. Zapojte se. V tomto bodě není třeba znovu vynalézat kolo. Přijměte jednu nebo více z výše uvedených organizací nebo případů jako svůj osobní projekt, připojte se a přispějte. Přidejte své světlo k součtu světel a temnota to nepřemůže.

Stručně řečeno, ti z nás, kteří se snaží zajistit a zajistit lékařskou svobodu pro sebe a budoucí generace, se musí stát hlasitými, vytrvalými obhájci a také odvážnými lidmi. Kromě toho nesmíme dovolit, aby zneužívání a zlo v éře Covid zmizelo z díry v paměti, což je samozřejmě přesně to, co si přeje každý politik, byrokrat, aparátčík Deep State a globalistická elita, která se těchto činů dopustila. Některá klišé jsou pravdivá a toto je jedno z nich: pokud si dovolíme zapomenout na historii, budeme odsouzeni ji opakovat.

Covid-19 byl určující událostí století. Byla to ničivá, smrtelná katastrofa, ale má jednu pozoruhodnou stříbrnou linii. Odlouplo to dýhu z našich vlád, institucí, korporací a společnosti jako celku. Odhalilo, jak mocný plán nás zbavit našich svobod – lékařských i jiných. Nyní víme, čemu čelíme. Kéž my, obyčejní občané, máme odvahu a inteligenci jednat efektivně, abychom znovu získali a zachovali své svobody, důstojnost a základní lidská práva.Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

  • Clayton J. Baker, MD

    CJ Baker, MD je interní lékař se čtvrt stoletím v klinické praxi. Zastával řadu akademických lékařských schůzek a jeho práce se objevily v mnoha časopisech, včetně Journal of the American Medical Association a New England Journal of Medicine. Od roku 2012 do roku 2018 byl klinickým docentem humanitních lékařských věd a bioetiky na University of Rochester.

    Zobrazit všechny příspěvky

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute