Brownstone » Brownstone Journal » Zákon » Sobotní noční boje v lékárně

Sobotní noční boje v lékárně

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Jsem vyčerpaný: fyzicky, emocionálně i morálně. I když si nejsem jistý, že morální vyčerpání je „věc“, každodenní svědectví mas lékařů a lékárníků, kteří opouštějí svou klíčovou odpovědnost spočívající v kladení blahobytu na pacienta jako jejich primárního zájmu..., je nad míru únavné. 

Ve Spojených státech farmacie byli jednotliví lékaři a lékárníci tak daleko svedeni z cesty, ať už odpustitelně či neodpustitelně, kvůli neutuchajícímu přívalu dezinformací, na který se na ně zaměřili federální farmaceutičtí regulační orgány (dále podporované neúnavnou, každodenní propagandou objevující se v obou hlavní média a lékařské časopisy). 

Ujasněme si pravidla a tradice. V USA mohou lékaři předepisovat jakýkoli lék, který byl schválen FDA, a to i pro indikace, pro které lék původně schválen nebyl. Takové „off-label“ předepisování je jak legální, tak i historicky podporováno FDA. 

Lékárny jsou tu od toho, aby vyplnily recepty, a jen ve výjimečných případech a jen v několika státech mají právo odmítnout vyplnění platného receptu. Jinak, jaké léky jsou nasazeny, pro koho a za jakým účelem, je věcí pacienta a lékaře. Toto je dlouholeté pravidlo. 

Tato zásada je již téměř dva roky porušována. Vytvořil labyrint zmatku ohledně základních a osvědčených terapií pro řešení viru, který může být pro mnohé velmi vážný. 

Již neplatí, že se kterýkoli lékař může spolehnout na kteréhokoli lékárníka při distribuci bezpečných a účinných léků. Je velmi pravděpodobné, že nyní řeknou ne, a činí tak v důsledku toho, že byli nespravedlivě zastrašeni hrozivými sděleními vydanými federálními agenturami a státními lékařskými a farmaceutickými radami. Tyto zavrženíhodné kationty jsou jen poslední salvou za desetiletí farmaceutického průmyslu. -dlouhá válka proti nepatentovaným léčivům s novým účelem.

To, co mě přimělo napsat toto, bylo moje poslední selhání (a výsledný strach, který vedl k hroznému spánku minulou noc) kvůli tomu, že jsem nebyl schopen přimět lékárníka, aby vyplnil mé objednávky v hodinách před uzavřením lékáren pro akutně nemocného pacienta s COVID. který mě kontaktoval a hlásil vysoké horečky, bolest v krku a bolesti těla. 

Okamžitě jsem mu chtěl začít s krátkodobou kombinovanou léčbou tří starých, bezpečných, levných generických léků, všechny s velké důkazní základny klinických studií vykazující vysokou účinnost proti COVID (ivermektin, hydroxychlorochin, fluvoxamin). Důležité je poznamenat, že před měsíci jsem se přestal pokoušet kontaktovat JAKOUKOLIV lékárnu, pokud jsem NEVĚDĚL, že budou plnit mé skripty pro tyto léky mimo pacienty, protože pokud jsem nevěděl, že lékárna je „bezpečná“, s vysokou pravděpodobností jsem vstoupil do cenově nedostupné plýtvání časem a nakonec prohrané spory s nějakým samolibým, tvrdohlavým lékárníkem. 

V důsledku toho jsme my, lékaři pro ranou léčbu, již dávno byli nuceni sestavit seznamy „bezpečných přístavů“ lékáren, kde víme, že k těmto lékům můžeme našim pacientům snadno získat přístup. 

Včera v noci jsem však byl inspirován k pokusu o novou, neznámou lékárnu jménem mého nového pacienta, jak jsem právě četl Náhradník Steva Kirsche o mém kolegovi a raném průkopníkovi/odborníkovi na léčbu COVID Dr. Brianu Tysonovi, ve kterém byl zahrnut dopis napsaný právníkem Dr. Briana Tysona (rovněž s příjmením Tyson), který byl použit k „ovládnutí“ místní lékárny, která náhle odmítl naplnit. 

Dopis je důkladný , hluboce argumentoval, a informuje lékárníky, že jsou; 1) porušování občanských práv pacientů, 2) zasahování do schopnosti lékaře vykonávat lékařskou praxi a 3) projevování chování, které představuje nelicencovanou a nedbalou lékařskou praxi. 

Nyní jsem všechny tyto body argumentoval již dříve v předchozích „konfliktech“ s lékárníky, ale nikdy ne všechny současně a zřídkakdy jsem hrozil žalobou. Řádně a nově povzbuzený... Zavolal jsem.

4:20 tichomořského času (lékárny tam zavírají v 6:XNUMX).

Přepis (z paměti):

"Ahoj, rád bych zavolal recept pro pár pacientů."

"OK, jaké je jméno prvního pacienta a datum narození?"

"Timothy Thomas (ne jeho skutečné jméno), narozen 6. listopadu 1977."

(pauza, klapání klávesnice)

"Dobře, co potřebuje?" 

(Počkat na to)

„Potřebuje ivermektin, 3 miligramové tablety, chci, aby jich užíval 15 každý den, protože je velký chlap, a 5 dní s náplní. Pak potřebuje hydroxychloro…

"Pane doktore, omlouvám se, ale nemohu naplnit ivermektin." Majitel řekl, že nemáme plnit kvůli COVID, neexistuje žádný důkaz, že to funguje."

"Poslouchejte, nevím, kdo je majitelem, ale vy jste lékárník ve službě a já povolávám předpis vám, ne majitel."

"Já, já, omlouvám se, ale nemůžu..."

Podívám se na dopis a pak na něj začnu chrlit rychlé argumenty: „Bohužel pro vás, můj pacient je jednatelem společnosti a jejich právník je připraven a pošle dopis o záměru podat žalobu, pokud se tak nestalo. vyplněno, protože porušujete jeho občanská práva, blokujete mou licencovanou schopnost vykonávat lékařskou praxi a pečovat o mého nemocného pacienta a zjevně vykonáváte medicínu nezákonně a vysoce ignorantsky. Měl bys alespoň vědět, co děláš, když to budeš dělat bez licencovaného muže."

"Ale mohu odmítnout, doktore."

"To si myslíš a co ti bylo řečeno... Ale mohu ti slíbit, že když předneseš své argumenty u soudu, proč jsi odmítl, neobstojí, pokud by tvé odmítnutí mému pacientovi ublížilo." . NEVYDRŽÍ, ale můžete to zkusit. Právník doručí dopis v pondělí, slibuji vám, máme toho tu dost a bráníme se, všichni moji kolegové lékaři, kteří jsou blokováni lékárníky, nyní používají právní kroky (OK, takže jsem to trochu přehnal), já je mi líto, že jste v pozici, ve které jste, ale nemáte žádné racionální nebo vědecké důkazy, které by podpořily odmítnutí, ale pokud se chcete obrátit na soud a zjistit to, můžeme to udělat za vás.“

"Já...já... cítím se vystrašený."

"No, omlouvám se za to, ale ubližujete mému pacientovi a mé schopnosti se o ně postarat." Jsou to ONI, kdo VY zastrašujete, pane. Stačí vzít můj scénář, vyplnit ho a nemusíme takhle pokračovat. Tyto léky jsou schváleny FDA, používám je off-label na základě velkého množství důkazů a zkušeností s COVID a předepisování off-label je legální a historicky podporováno FDA. Zjevně provozujete medicínu a slibuji, že vám to bude prokázáno u soudu. Prosím, jen to vyplňte a už nebudete muset slyšet ode mě nebo mého pacienta."

(Pauza, ticho) 

"Nemůžu to udělat, nemám to dělat."

"Dobrá, pak vám také připomenu, že jste ze zákona povinni mi poskytnout své jméno a číslo licence, protože proti vám budeme podnikat právní kroky."

"Neřeknu ti své jméno, není mi to příjemné."

„Dobře, takže si myslíš, že to nemůžu najít? Dobře, toto odmítnutí také dokumentuji. Znovu opakuji, nemám zájem o sporný argument, žádám vás jednoduše o vyplnění receptů pro dva nemocné pacienty, kteří potřebují mou pomoc, a pokud ano, nebudete muset slyšet ode mě ani právníka pacienta.“

Zašeptá... "OK, řekni mi zbytek receptů."

Řeknu mu zbytek a pak řeknu: "Můj pacient tam bude do zavírací doby, děkuji a omlouvám se za svůj tón, ale snažím se pro své nemocné pacienty udělat to nejlepší."

Vítězství? Ano! Nevyhrál jsem ani jeden z těchto měsíců.

Dokončím mu vyprávění zbytku scénářů pro mou pacientku a jeho manželku (také jsem pro ni potřeboval zavolat léky, aby měla nějaké po ruce, a také začít s ivermektinem jako profylaktickým prostředkem, který mu byl poskytnut. zajišťuje snazší průběh i když už je nebo se časem nakazí).

Pak s radostí zavolám pacientovi a řeknu mu, aby přiměl manželku, aby vyzvedla léky spolu s dalšími volně prodejnými sloučeninami, které mají klinické testy podporující jejich použití. A pak si jdu na gauč doslova lehnout (šílený den desítek žádostí o péči o pacienty, další zoomy a telefonáty, možná 12+ hodin na telefonu).

O 30 minut později... pacienti mi píší SMS... moje žena tam šla a lékárník nezaplní.

Nyní, navzdory skutečnosti, že jsem spolu s výkonným ředitelem Kelly Bumann z FLCCC a zakladatelem projektu Unity Jeffem Hansonem napsal dokument s názvem „Překonávání bariér v přístupu,“, což je dokument plný rozumných, pragmatických taktik a příkladů dialogu nabízených pacientům (a lékařům), aby jim pomohl překonat takové obstrukce lékárníků, obvykle nebudou pracovat, když je o víkendu hodinu před zavírací dobou. 

Tak jsem tu další ráno. Naštěstí se mi podařilo dostat dva z léků naplnit v jiné lékárně, s dostatečným množstvím pro jeho ženu, která nepřekvapivě přes noc onemocněla (omikron se pohybuje rychle). Bohužel budou muset počkat do zítřka, aby dostali třetí lék ze „spřátelené“ nebo „podzemní“ lékárny (ve skutečnosti ne v podzemí, ale máte analogii). 

Takhle to tady vypadá, když se snažíte bojovat za pacienty nemocné COVID – rozsáhlé zpoždění v péči, protože blokování přístupu ke generickým nebo „přeměněným“ lékům ze strany neznalých/arogantních lékárníků je všudypřítomné. Většina lékárníků (ne všichni!) prostě přestala kriticky myslet nebo věnovat úsilí přezkoumání důkazní základny, místo toho prostě věřila tomu, co jim říkají jejich správní rady (známé jako jejich „ministerstva pravdy“). Jako by šílený počet nemocných omikronových pacientů, o které je třeba pečovat, nebyl dostatečně náročný.

Slovy louisianského generálního prokurátora Jeffa Landryho, který šel po lékárnické radě svého státu, když se snažili zastrašit státní lékárníky od předepisování ivermektinu tím, že jim posílali výhružné dopisy, „je šokující, že si lékárníci najednou po utracení posledního desetiletí rozdává opiáty, jako by to byly M&M's“. 

Dobře řečeno a tragicky absurdní. 

Toto nově nalezené svědomí ovlivňující takové činy je pravděpodobně dále podporováno někdy rezidentní psychologií lékárníků, kteří se mohou cítit „méně než“ lékař vzhledem k jejich omezenému rozsahu úkolů péče o pacienty. 

Posíleni zdánlivě legální příležitostí prosadit nadřazenost a kontrolu nad lékaři, mnozí je považují za neodolatelné. V důsledku toho se zdá, že „ustupují“ z toho, že říkají „hloupým“ lékařům, že Ministerstvo pravdy za ně provedlo výzkum a ministerstvo zjistilo, že ve jménu vědy by lékaři měli přestat používat „neefektivní koňské de- odčervovač“ k léčbě COVID. 

Jen další den v životě odborníka na ranou léčbu COVID.

Verze tohoto článku se objevila na autorský podzásobník. Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

  • Pierre Kory

    Dr. Pierre Kory je specialista na plicní a kritickou péči, učitel/výzkumník. Je také prezidentem a hlavním lékařem neziskové organizace Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, jejímž posláním je vyvíjet nejúčinnější protokoly léčby COVID-19 založené na důkazech/odbornostech.

    Zobrazit všechny příspěvky

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute