Brownstone » Brownstone Institute články » Disidentští lékaři versus omílání byrokratů v Japonsku
japonští lékaři covid

Disidentští lékaři versus omílání byrokratů v Japonsku

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

V konformní společnosti, jako je Japonsko, vynikají jednotlivci, kteří se odmítají klanět davu. To byla jistě pravda během panice Covid. S pomocí nezávislých novinářů vedli disidentští lékaři v Japonsku bitvu o rozumné lékařské postupy ohledně Covidu a upozorňovali veřejnost na nebezpečí.

Jejich aktivity jsou zásadní ve světle japonských vládou kontrolovaných mainstreamových zpravodajských médií. Tento dlouhodobý problém vyplynul z a press-klubový systém, ve kterém vládní úředníci poskytují informace reportérům. Jejich přístup k těmto klubům ak těmto informacím zcela závisí na poddajné spolupráci s úředníky a na narativech, které chce vláda šířit.

Tatsuya Iwase, který píše o japonských zpravodajských médiích, komentuje: „Japonské tiskové kluby nejsou nic jiného než přenosová zařízení. Fungují a budou nadále fungovat jako hlásné trouby pro ty zájmy, které drží moc v této zemi.“ Gamble a Watanabe tuto zkorumpovanou tajnou dohodu zkoumají ve své knize Veřejně zrazen. Navzdory tomu většina Japonců naivně věří ve spolehlivost korporátních zpravodajských médií.

Naštěstí se Japonci již neomezují na takto přísně kontrolované informační kanály. S využitím internetu a tištěných médií vystoupili otevření lékaři, aby zpochybnili mainstreamový, vládou schválený narativ Covid.

Možná nejznámějším mezinárodně známým lékařským disidentem v Japonsku je Dr. Masanori Fukushima, emeritní profesor na Kjótské univerzitě. Mnohým se líbily anglické titulky videa z toho, jak hlasitě nadával japonským byrokratům za jejich nešikovnou politiku očkování proti Covidu, tvrdošíjně udržovanou tváří v tvář jasným důkazům o vážných škodách, jako je potlačení japonské přirozené imunity vyvolané vakcínou. Dokonce přinesl a soudní proces proti vládě za to, že skryla svá data před veřejností, včetně skutečnosti, že počet nakažených Covidem mezi očkovanými v Japonsku převyšuje počet neočkovaných.

Tváří v tvář zprávám o úmrtích po vakcíně Covid ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí v Japonsku často trvalo na tom, že v takových případech je „kauzalita nejasná“, i když k většině úmrtí došlo den po očkování. Fukušima končí že tyto úředníky „lze nazvat pouze nedbalými“.

Další disidentští lékaři vystupují v a book název Pravda, kterou nikdo nemohl říci o vakcínách proti Covidu („Shingata Korona Wakuchin Daremo Ienakatta Shinjitsu“), vydáno 10. listopadu 2021. Knihu upravil lékařský novinář Touru Toridamari, který také vydal další knihy o debaklu Covid, jako např. Velký zločin Covid Lockdowns („Korona Jishuku no Daizai“).

První v Toridamariho knize je doktor Kazuhiro Nagao, který provozuje vlastní kliniku. Od začátku byl skeptický k humbuku kolem viru Covid, od počátku Diamantová princezna vypuknutí nejzávažnější případy Covidu byly mezi kuřáky, diabetiky a lidmi s nadváhou, zatímco většina případů byla mírná nebo dokonce bez příznaků, což naznačuje, že není potřeba vakcína.

Dále poznamenává, že dosud neexistovala žádná dobrá výzkumná základna pro doporučení vakcín mRNA Covid. V japonské lékařské komunitě však fenomén masové mysli rychle vedl k tomu, že lékaři rezistentní vůči očkování byli svými vrstevníky považováni za mentálně defektní a za hrozbu pro společnost. Situaci přirovnává k situaci japonských disidentů za 2. světové války, kteří byli označeni hikokumin („nevlastenští lidé/vyvrženci“) a pronásledováni.

Během panice Covid Nagao vypráví, jak někteří lidé stáli celou noc před jeho klinikou, aby dostali své výstřely, a často mu říkali věci jako „Nedávejte mi žádná obtížná vysvětlení; jen si pospěš a dej mi šanci!" Přestože domovská stránka jeho kliniky varovala před očkováním osob starších 95 let nebo osob s chatrným zdravím, mnoho starších lidí bylo k očkování donuceno rodinnými příslušníky nebo dokonce nuceni k očkování v domovech pro seniory bez jakéhokoli informovaného souhlasu.

Kromě toho pozoroval 11 případů lidí, kteří jeden až dva měsíce po injekci dramaticky zeslábli a byli méně zdraví, a pak zemřeli. Mezi nimi byla bystrá, zdravá 100letá žena, která ztratila chuť k jídlu a brzy po výstřelu opadla. Poznamenává, že takové případy nebyly započítány do oficiálních statistik úmrtí na vakcínu v Japonsku, kterých bylo v době vydání knihy 1,233. V současnosti jsou oficiální čísla 2,076 36,457 úmrtí a 8,636 XNUMX nežádoucích příhod, z nichž XNUMX XNUMX je vážných.

Ishi Jimpei (“Dr. John Doe”), lékař na pohotovosti, vystupující pod pseudonymem, má také málo co říci o japonském lékařském zařízení. Věří, že oficiálně hlášené případy úmrtí způsobených očkováním a vážných vedlejších účinků v Japonsku jsou pouze „špičkou ledovce“. Kromě toho vypráví o své vlastní zkušenosti s nahlášením případu podezření na úmrtí z vakcíny Covid vládě.

Brzy poté ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí informovalo nemocnici, která ho zaměstnávala, a obvinilo ho z nepravdivého hlášení o možném úmrtí souvisejícím s vakcínou, protože nebylo možné nade vší pochybnost prokázat, že smrt pacienta byla způsobena vakcínou. . V důsledku toho jeho nemocnice požadovala, aby od nich získal svolení, než nahlásí vládě jakékoli další takové nepříznivé události. V podstatě to znamenalo roubík, komentuje.

Obecně se zdá, že nemocnice v Japonsku takové incidenty nerady hlásí. Jak je uvedeno v Yomiuri Shimbun Online 9. května 2021 zaměstnanec nemocnice Červeného kříže v Asahikawě, muž ve věku 40 let, zemřel den po injekci Covidu, ale tamní lékaři to oficiálně neoznámili. Když rodina zesnulého muže požadovala, aby to oznámili vládě, nakonec to udělali.

Dr. Hiroyuki Morita, výzkumník v oblasti zdraví, s nímž se v knize hovořilo, považuje kampaň za očkování dětí za obzvláště zavrženíhodnou. Jedním z důvodů, proč je injekčně podávat v Japonsku, byla ochrana dospělých kolem nich před infekcí. Podle názoru Dr. Mority by takoví dospělí měli kleknout na ruce a na kolena a prosit děti o odpuštění za takovou žádost.

V popkulturním odkazu srovnává japonské lékaře, kteří propagují dětské očkování proti Covidu a otrocky se řídí vládními nařízeními, s bezcitnými, krvežíznivými démony v populární Zabiják démonů („Kimetsu no Yaiba“) Japonská animace. Navíc obviňuje všeprostupující propaganda v Japonsku za vytvoření lékařského konsenzu, díky kterému nejsou lékaři schopni myslet sami za sebe.

Stejně jako Ishi Jimpei srovnává současný stav Japonska se stavem militarismu během 2. světové války. Rovněž odsuzuje ujištění úředníků, že těhotné ženy se vakcín nemají čeho bát.

Kromě rozhovorů v této knize lze v článku v japonském časopise najít Toridamariho rozhovory jiných lékařů (anonymně) s podobnými myšlenkami a zkušenostmi v angličtině. překlad. Tito lékaři pozorovali nárůst případů vysokoškolských nemocí, rakoviny, autoimunitních poruch a menstruačních poruch, o nichž se domnívají, že jsou pravděpodobně důsledkem očkování proti Covidu.

V senzačnější knize, Hrůzy vakcín proti Covidu („Korona Wakuchin no Osoroshisa“), dva lékaři – Dr. Mezi tři autory patří Toku Takahashi, emeritní profesor z Wisconsin University Medical School, a Dr. Atsushi Nakamura. Druhý je lékařský novinář jménem Shunsuke Funase. Tento book líčí mnoho faktů dobře známých mimo Japonsko o nebezpečích vakcíny Covid a kontrastuje tuto realitu s dezinformacemi japonské vlády. Kromě toho se kniha dotýká větších mocností, které stojí za propagací injekce Covid, jako je miliardář Bill Gates, který z toho všeho profituje.

V důsledku zavádějících oficiálních odpovědí na Covid vzniklo nové disidentské lékařské sdružení – The Dobrovolný lékařský spolek („Zenkoku Yuushi Ishi no Kai“). Skupina má v současné době 1,535 členů, z toho 838 lékařských odborníků, kteří jsou většinou lékaři.

Udělali zvláštní bod protestu proti vládní podpoře injekcí Covid pro malé děti (od 6 měsíců věku, jako v USA), jako nebezpečné a zbytečné. 24. června 2023 vydali formální prohlášení protest proti podpoře japonské pediatrické asociace vládnímu doporučení ohledně injekcí Covid pro malé děti. 

Prostřednictvím videí a článků tato asociace dává na vědomí nepříznivé účinky injekcí mRNA, protože tyto informace jsou v Japonsku málo známé. Lékaři často říkají pacientům věci jako „Je to pravděpodobně jen vaše představivost“, když svým lékařům hlásí možné příznaky vakcíny Covid. Oficiální dogma trvá na tom, že nežádoucí reakce na injekce Covid jsou „vzácné“. Pokud ano, pak jsou dopravní nehody také vzácné.

Asociace v poslední době téměř každý měsíc pořádá živé a online akce v různých japonských městech, na kterých vystoupili někteří zde zmínění lékaři. Opálení událost dne 1. října tohoto roku s názvem „Co to vlastně bylo o Covidu? Vězte prosím o Covid Vaccine Harms!” („Koronaka towa Nan Datta no Ka? Korona Wakuchin no Higai o Shitte Kudasai!“), mezi řečníky byli výše zmínění novináři Toridamari a Dr. Morita.

Na další akci v listopadu 2022, účtované jako nouzová tisková konference, byli novináři a další zobrazeni s titulky videa od Dr. Tess Lawrieové ze Světové rady pro zdraví a Dr Sucharit Bhakdi prosí japonské rodiče, aby neočkovali své děti proti Covidu.

Japonští představitelé jsou nyní prostřednictvím nekritických, plně spolupracujících mainstreamových masmédií Podpora další posilovač Covid, zaměřený na subvariantu XBB.1.5. Spíše než následovat tuto radu, doufejme, že tentokrát více lidí v Japonsku bude poslouchat disidentské lékařské hlasy mezi nimi.Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute