Brownstone » Brownstone Journal » Media » Bezohlední přívrženci uzamčení a mandátů

Bezohlední přívrženci uzamčení a mandátů

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Zesnulý filmový kritik a novinář Roger Ebert měl kdysi online sloupek otázek a odpovědí, který nazval The Movie Answer Man. Každý týden kladl otázky čtenářům na řadu filmových témat. Jeden dopisovatel v říjnu 2000 se oklikou zeptali, proč byli konzervativci a republikáni ve filmech tak často zobrazováni jako antagonisté – jinými slovy, ono odvěké pozorování „liberálního Hollywoodu“. 

Ebert odpověděl: 

„Toto není spiknutí, ale odraz tendence liberálů přitahovat umění, zatímco konzervativci směřují svou energii jinam. Samozřejmě existují výjimky. Bruce Willis a Arnold Schwarzenegger mají vliv na to, aby natočili pro-GOP film, kdyby chtěli."

Navzdory tomuto vlivu hollywoodští republikáni nikdy nevytvořili své konzervativní mistrovské dílo. Je to proto, že jejich problémy nejsou zrovna plné radosti. Příběhy lobbistů, iniciativy na snížení daní nebo rodina imigrantů, kterou na hranici odmítne občanská milice, by nezaplnila divadla. Lidé chtějí příběhy, které povzbuzují lidského ducha, příběhy, které byly tradičně doménou liberálních a levicových vypravěčů.

To je důvod, proč Erin Brockovich a tisíce dalších takových vzpurných smolařů tvoří tak skvělou potravu pro vyprávění příběhů. Kdyby Brockovich prohrála svůj případ proti korporátnímu monstru, diváci by se nehrnuli, aby viděli příběh o tom, jak plynárenská společnost otrávila město a rozdrtila odvážnou svobodnou matku, která se naivně snažila ujmout se kapitalistického zločinu.

Pravicové dogma vytváří skvělé umění pouze tehdy, když je hanobeno, jako například ve filmu Tima Robbinse z roku 1992 Bob Roberts, o lidově zpívajícím republikánovi, který vedl kampaň s melodiemi jako „The Times Are Changin' Back“, „Wall Street Rap“ a „Retake America“. TV pořady jako Posloupnostnebo filmy jako Wolf Wall Street a The Big Short, jsou podmanivé pro způsob, jakým odhalují chamtivost, ne pro hrdinství jejich vedení.

To není vytrubování ctností levice. Přestože se řadím do socialistického rohu politického žebříčku, mám své vlastní konzervativní tendence. Pouze tvrdím, že bez ohledu na to, s jakými konzervativními myšlenkami bych mohl souhlasit, žádná by neznamenala dobré umění.

Zdraví společnosti lze měřit její tolerancí ke kreativnímu a intelektuálnímu výkonu, který zpochybňuje normy establishmentu. Vzpomeňte si na každého od Jacka Kerouaca po Olivera Stonea a na to, co bylo mezi tím – umělecká renesance v jazzu, poezii, rock n' rollu, přelomové literatuře, undergroundové žurnalistice, moderním umění a nezávislé kinematografii. 

Hnutí měla své vůdce a vlajkonoše. Černoši měli Martina Luthera Kinga Jr., gayové měli Harveyho Fiersteina a Larryho Kramera, dělnická třída měla stovky „Norma Raes“ bojujících za pracovní práva, feministky měly Betty Friedan a Glorii Steinem. V umění to byli Dylan, The Beatles, Warhol, Hunter S. Thompson, Martin Scorsese. 

Někteří z těchto lidí nebyli mainstreamem, ale jejich přítomnost v kultuře byla přijata liberály. Jejich pokroky v hudbě, literatuře, filmu a výtvarném umění byly povoleny, aby doprovázely občanská práva, feminismus, protiválečná hnutí, odhalení vládní korupce, rozvíjející se odbory, obhajobu práv homosexuálů, ekologický aktivismus a tak dále.

Dnešní kultura nemá žádný soundtrack ani scénář, což je znakem nemocné společnosti. Je to proto, že asi před pěti lety začali liberálové „rušit“ umělce a akademiky, čímž zabránili intelektuálnímu pokroku proniknout do hlavního proudu – nebo předchozí pokrok úplně eliminovali. Například charitativní koncerty Erica Claptona pro pomoc asijským tsunami a karibská centra pro zotavení ze závislosti jsou nyní k ničemu. Byl označen za rasistu za to, že mluvil o své zkušenosti s očkováním proti Covidu, a samozřejmě získávání peněz pro černochy a Asiaty spolu s nahráváním alba s BB Kingem jsou přesně ty věci, které by rasista udělal.

Namísto umění a intelektuálního myšlení podporuje dnešní liberální kultura stejnou moralistickou cenzuru a narativy „strachu z druhého“, jaké kdysi pocházeli od konzervativců typu Reagan-thatcherita.

Pokud o tom pochybujete, zkuste napsat lidovou píseň o zrušení profesora. Znělo by to spíš jako Bob Roberts než Bob Dylan.

Bylo to zvláštní spojení liberalismu s kulturou zrušení dobře poukázal od Matta Taibbiho loni v červenci:

„Pokud byli liberálové ze šedesátých let schopni prodat své poselství zbytku země tím, že dělali hudbu, ani náměstí a reakcionáři nemohli odolat, probuzená revoluce dělá pravý opak. Většinu času tráví vytvářením neproniknutelného slovníku útlaku... Jeho dalšími hlavními charakteristikami se zdají být naprostý nedostatek humoru, nekonečné, rozkroky čichající nadšení pro lov kostlivců ve skříních, záliba ve šmírování a slušnosti...“

Tyto zvyky se rozšířily i do kultury Covid, zejména lov koster (neočkovaných), unášení (na neočkovaných sousedech) a výborů pro slušnost (těch, kteří dodržují mandáty a „pasy svobody“). 

Pokud je toto dnešní levice, kde je náš nový Bruce Springsteen nebo Joan Baez, kteří zpívají na podporu agendy blokování? Kde je ta skvělá hymna proti neočkovaným nebo ta instalace vizuálního umění, která zobrazuje nošení masek a vakcinační mandáty jako občanské svobody, které nás „okrajoví vědci“ hrozí oloupit? Kdo jsou kulturní lídři éry Covid, kteří si budou pamatovat v tištěném slově nebo ve filmovém portrétu? 

Ve skutečnosti velká intelektuální myšlenka vynořující se z naší doby pochází z těch protichůdných očkovacích mandátů a šíření strachu z Covidu. Tato jména se vyskytují napříč politickým spektrem, ale ti z levice jsou liberály všeobecně kategorizováni jako „alt-right“ nebo „okrajové libertariány“, což zajišťuje, že zůstanou marginalizováni a nesou jakékoli stigma spojené s odsunutím na internet.

Mezi těmi, na které myslím: Charles Eisenstein a Paul Kingsnorth, kteří vytvořili množství filozofických spisů naplněných lidskostí a čerpajících ze spirituality, mýtů a historie. Satirista a dramatik CJ Hopkins věnoval bezpočet esejů, které rozebírají to, co nazývá „kult Covidian“ se stejnou měrou humorem a cynismem. Nezávislí novináři Matt Taibbi (dříve z Valící se kámen), Michael Tracey, Max Blumenthal a Jimmy Dore věnovali velkou část své nedávné práce odhalení zavádějící logiky mainstreamového obchodu se strachem. 

Evoluční biologové Bret Weinstein a Heather Heying pomocí svého podcastu přispěli velkým množstvím promyšlených a někdy i provokativních rozhovorů a rozhovorů, které zpochybnily ortodoxii Covida. Nemluvě o pokladu střízlivého myšlení na tomto webu.

Když liberál vehementně propustí jednoho z výše zmíněných myslitelů, chci se zeptat: Jaké tvůrčí, filozofické výstupy vzešly z vašeho rohu? Jaký druh cerebrální práce by mohl vzejít z obhajoby vakcinačních mandátů?

Vezměte si jeden příklad z mainstreamového vyprávění: "Neočkovaní jsou hrozbou pro společnost." S tímto tvrzením můžete souhlasit, chcete-li, ale nelze jej obhájit v eseji o tisíci slovech. Rozbalení sentimentu odhalí, že jde o touhu po osobní bezpečnosti založenou na strachu, něco, co lze obhájit asi 20 až 50 slovy. 

Pokud je člověk nucen psát dále, musí přemýšlet nad strachem a reakcemi a hledat pro argument vědecké a humanitární zázemí. Po nalezení malé intelektuální podpory pro myšlenku je kritický myslitel nucen jít jiným směrem.

Po této cestě by se dal najít například Ejzenštejnův esej „Mob Morálka a Unvaxxed“, ve kterém se dívá na to, jak společnosti v průběhu historie používaly rituální oběti ke sjednocení komunit, kus, který je stejně vzdělávací jako osvětový. Kingsnorth píše v podobném duchu o tom, jak se obětní beránek a manipulace veřejného strachu staly příběhem naší doby.

Nešikovnost dnešních nadšenců pro mandáty je klíčem k tomu, na které straně historie přistanou. 

Člověk prostě musí vzít v úvahu film jako Klub kupců Dallasu, který zdramatizoval skutečný příběh skupiny pacientů s AIDS v Texasu, kteří museli tajně propašovat své život zachraňující léky z Mexika. Nikdo nenatočil film o tom, jak Anthony Fauci zachraňuje životy zadržováním těchto léků během svého působení v 1980. letech jako ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, a přitom prosazuje AZT, extrémně toxickou drogu, která se ukázala jako „horší než nemoca zabíjeli [homosexuály] rychleji, než přirozená progrese AIDS zůstala neléčená.“

Role Fauciho během pandemie AIDS by se možná dala obhájit, ale nebylo by možné z ní udělat smysluplné umělecké dílo. Děj takového příběhu by vykresloval „klub kupujících v Dallasu“ jako skupinu konspiračních teoretiků „popíračů AIDS“, kteří nelegálně dováželi léky, které nebyly podrobeny rozsáhlým, dvojitě zaslepeným randomizovaným studiím a ve kterých Fauci a vláda se objeví jako hrdinové s AZT a vzdáleným příslibem vakcíny proti AIDS. 

Takový film by byl konzervativním, proestablishmentovým „mistrovským dílem“, na které by se díval jen málokdo, protože jeho vyprávění pošlapává lidského ducha. Bylo by to však v souladu s hodnotami, které vytrubují dnešní domnělí liberálové v reakci na Covid.

Film jako Klub kupců Dallasu — a jeho nedostatek protikladného filmu — ukazuje, jak umění může odhalit pravdy, které by žádná debatní liga nemohla odhalit. Demonstruje lidskost, která podporuje odpor vůči útlaku ze strany establishmentu. Někdy je tento útlak zakořeněn v dobrých úmyslech, ale přesto musí být odhalen a vzdorovat – tradiční roli levice a umění, která byla kdysi akceptovanou součástí většinové společnosti.

Mám pár nápadů na filmy, které by mohly být natočeny o pandemii Covid za deset let. Právě teď by byl takový film nevyzpytatelný – stejně jako Rota, Full Metal Jacket, a Narozen čtvrtého července byl by považován za rouhačský a nevlastenecký, kdyby byl natočen v 1970. letech. Stejně jako spiknutí vyobrazená v Oliveru Stoneovi JFK trvalo 30 let, než byly uznány jako platné možnosti. 

Stejně jako poselství proti AZT Klub kupců Dallasu byla by to „nebezpečná dezinformace“, když byla napsána v roce 1992 a trvalo dalších 20 let, než se stala chutným kandidátem na Oscara.

Jednoho dne budeme moci mluvit – a zpívat a psát – o této době otevřeně, pravdivě a bez odporu hlavního proudu. Někdy ve 2030. letech XNUMX. století ponese oscarový film zásluhu „Na základě článku od…“ někoho, kdo byl dnes odsunut do stínu. Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute