Brownstone » Brownstone Journal » Historie » Co to znamená zažít „sociální smrt“

Co to znamená zažít „sociální smrt“

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

3. prosinec 2010 se může velmi dobře stát zlomovým bodem v historii lidského vládnutí. 

Toho dne se PayPal rozhodl trvale zablokovat schopnost Wikileaks přijímat dary pro svůj projekt investigativní žurnalistiky, který má kořeny v uvážlivém získávání a zveřejňování uniklých vládních a průmyslových dokumentů. 

Tímto rozhodnutím se celosvětová služba správy hotovosti vzdala jakéhokoli předstírání, že by fungovala, mohla nebo by fungovala bez diktátu mezinárodního „bezpečnostního“ konsensu pod vedením USA. 

Spíše to umožnilo celému světu vidět to, co velmi malá menšina analytiků říkala celkem pravidelně od 1990. let: že explozivní vzestupná trajektorie technologií Silicon Valley – s jejich bezprecedentní schopností sledovat soukromé občany a kontrolovat tok peněz a informace do jejich životů – lze chápat pouze z hlediska jejich počátečního a trvalého vztahu k americkému Deep State a jeho Atlanticist a Five Eyes služebníkům. 

Bohužel jen velmi málo lidí si všimlo „oznámení“ z prosince 2010 a jeho budoucích důsledků pro naše životy. 

Praxe ostrakismu – termín máme ze starověkého Řecka – je stará jako historie organizovaných lidských společností. Mocní političtí aktéři a jejich dvořané vždy opovrhovali menšinou ve společnosti, která kladla otázky ohledně jejich kompetence či legitimity, a proto měli obecně jen málo výčitek svědomí z návštěvy exilu nebo v případě potřeby fyzické smrti na ně. 

Tato elitní beztrestnost začala být podstatně zpochybňována až v pozdním středověku. V roce 1027 například na shromáždění známém jako Mír a příměří Boží, se sešla skupina katalánských kněží, prostých občanů a drobných vlastníků půdy, aby zpochybnila právo feudální šlechty použít proti nim donucovací násilí. Dnes známější jsou Angličané Magna Carta z roku 1215, který založil habeas corpus; tedy povinnost panovníka písemně vysvětlit, proč a kde každého ze svých poddaných vězní. 

Právě z těchto skromných výzev vůči suverénní moci se vyvinula moderní demokracie – chápaná jako systém, kde těch několik málo vládnoucích politickou mocí odvozuje své výsady od mnoha, a tak musí reagovat na jejich touhy. 

Mezi těmi, kteří vyrostli během a těsně po protiválečném hnutí de facto Po porážce války vojensko-průmyslového komplexu proti Vietnamu byl tento inherentně napětím zatížený vztah mezi elitní mocí a lidovým souhlasem široce chápán. 

Naopak na znalosti a oslavu „moci lidu“, jak se tomu tehdy někdy říkalo, průměrného občana pohlíželi s hlubokým strachem a podezřením ze strany agentů americké elity národní bezpečnosti, která pod mazaným vedením Allena Dullese a dalších, se během Trumanovy a Eisenhowerovy administrativy prosadila do vnitřních oblastí amerického předsednictví. 

Tito lidé pohlíželi na Spojené státy jako na impérium a chápali, že žádné impérium by nikdy nemohlo růst a prosperovat jako takové, pokud by nějakým způsobem zaručovalo obyčejnému lidu kontrolu nad jejich „právem“ zastrašovat a páchat násilí na jiných zemích. 

Takže zatímco se mnoho občanů země vyhřívalo na zjevném opětovném potvrzení svých základních práv a svobod na konci 70. a 80. let, nedávno trestaní agenti Deep State se vrátili do práce. 

Prvním hmatatelným výsledkem jejich úsilí o zpětné získání bylo rozhodnutí Ronalda Reagana jmenovat Williama Caseyho, jednoho z posledních zbývajících spojení se základními Dullesovými roky v CIA, do čela stejné organizace. Ještě zásadnější bylo rozhodnutí establišmentu národní bezpečnosti podporovat a provádět „demonstrační války“, což jsou konflikty omezeného geopolitického významu, ale potenciálně velké psychologické hodnoty, v Grenadě, Panamě a Perském zálivu během příštího desetiletí.

Prvním a nejzřejmějším z těchto psychologických cílů bylo připomenout světu touhu a schopnost USA promítat moc kdekoli a kdykoli to považoval za nutné. Druhým, zvláště důležitým po vnějších i vnitřních porážkách válečných elit nad Vietnamem, bylo přivykání americké veřejnosti k nutnosti a ušlechtilosti vést válku. 

Třetím a pravděpodobně nejdůležitějším cílem, který je hluboce propojen s posledním zmíněným cílem, bylo experimentovat s novými metodami, jak vrátit média zpět do vládou kontrolované kapsy, ze které se jim podařilo vylézt na konci 60. 70. léta. Vskutku, jako vynikající Barbara Trent Panamský podvod naznačuje, že to byl pravděpodobně hlavní cíl útoku na tuto středoamerickou zemi. 

Jak George Bush starší (používá se někdejší elitní praxe prozradit těm, kteří pozorně naslouchají skutečné povaze jejich cílů) jásavě prohlásil v důsledku předem promyšleného zničení Iráku a ohnivé smrti několika set tisíc jeho obyvatel: „ Proboha, vietnamský syndrom jsme jednou provždy nakopli.“

Reakce vlády na útoky z 11. září, která se soustředila na vyhlášení toho, co se zdá být z velké části připraveným Patriot Act, zahájila další akt velkého zpětného získávání prostředků Deep State: téměř hromadnou inverzi vztahu občanů ke státu. 

Ve jménu „boje proti terorismu“ jsme byli ve skutečnosti všichni překlasifikováni na „vinu, dokud se neprokáže nevinnost“, přičemž vláda si nyní při všeobecné absenci pravděpodobné příčiny přisvojuje právo odposlouchávat veškerou naši soukromou komunikaci, vytvářet propracované profily našich každodenních povinností a bez oprávnění prohledávat naše vozy na letištích a ve stále se rozrůstajícím seznamu dalších tzv. citlivých oblastí. A učinili tak bez širokého odporu občanů. 

V první dekádě tohoto století tentýž americký Deep State – který, pokud vím, že bývalý velmi vysoce postavený bývalý investiční bankéř se sídlem v Evropě, o kterém vím, že má pravdu, dlouho docela úzce spolupracoval s velkými mezinárodními finančními koncerny se sídlem v USA – využil imploze. obchodního modelu mainstreamové žurnalistiky na konci 1990. let, aby se výrazně rozšířila její schopnost řídit a kontrolovat veřejné mínění v USA a Evropě. 

Charakteristickým znakem tohoto radikálního posunu byla rozsáhlá amerikanizace v geopolitickém a kulturním zaměření evropských takzvaných „kvalitních deníků“ během tohoto období, což na oplátku výrazně posílilo schopnost atlantistů kontrolovaných Spojenými státy veřejně a společně znevažovat jakéhokoli politického aktéra, který sebemenší námitky proti strategickým cílům NATO nebo finančním a kulturním plánovacím cílům EU. 

To vše nás přivádí zpět k Julianu Assangeovi. Když v názorných detailech odhalil groteskní a bezcitnou povahu amerických válečných zločinů v Iráku, rozhodl se Deep State, že „pouhá“ kampaň vražd postav typu používaného u těch zahraničních vůdců, kteří zpochybňují základní dobro USA nebo jejich politiku by neudělal. Spíše to potřebovalo zasáhnout na něm úplnou sociální smrt. A díky PayPalu a všem dalším high-tech platformám, které následovaly jeho příklad, to dokázalo docela úspěšně. 

O deset let později jsou techniky veřejno-soukromých násilníků, které byly použity ke společenskému zavraždění Assange a ukončení jeho programu nezávislé žurnalistiky, široce používány proti velké části americké populace.

Stejně jako v případě australského novináře americká vláda ve spolupráci s téměř zcela kooptovaným korporátním tiskem nejprve pronásledovala ty, kteří zpochybňovali logickou koherenci vyprávění o Covidu s dobře organizovanými kampaněmi pomluvy. (Vzpomeňte si na jejich osud dva lékaři na pohotovosti z Kalifornie kdo zpochybnil závažnost onemocnění na jaře 2020?). 

A když řada lékařských osobností mnohem většího vědeckého věhlasu, jako John Ioannidis a nositel Nobelovy ceny Michael Levitt, abychom jmenovali jen dva příklady, podobně zpochybnila základní předpoklady vyprávění o Covidu, nyní jako skála pevná aliance mezi vládou, médii a špičkovými technologiemi vzrostla. jejich hra zahrnout jejich souhrnné vyhnání z určitých platforem, což v dnešním světě znamená vědomě na ně působit informační smrt. 

Zdá se, že Bidenova administrativa – nebo možná přesněji, kombinace Deep State, Big Pharma a mezinárodních finančních potentátů, kteří v současnosti navrhují její politiku – mohla ve skutečnosti věřit, že tyto nástroje nátlaku by byly dostatečné k dosažení jejich cíle obrátit každého muže, ženu a dítě v zemi na věčného očkovaného pacienta a blaženého dárce stále většího množství svých osobních informací pro komerční využití a lepší státní a korporační kontrolu nad jejich životy.

Ale když bylo koncem jara a léta 2021 stále jasnější, že kampaň informačního teroru již účinně nepřináší požadované výsledky na frontě vakcín, obrátila se americká vláda, stejně jako v případě Assange, na své korporace. spojenci a možnost způsobit sociální smrt těm, kteří nadále věřili, že jejich těla a jejich životy patří jim samotným, a ne vládě a jejím podporovatelům Big Pharma. 

A buďme upřímní a nestyjme se před pravdou. To je přesně to, co se děje. 

Poté, co zcela vědomě použila obrovskou morální a rétorickou sílu vlády a médií k označení třetiny až poloviny svých občanů za sociální vyvrhele, Bidenova administrativa nyní pracuje ruku v ruce s velkými korporacemi v zemi, aby je zničila. postavení občanů jako plně zplnomocněných občanů prostřednictvím ničení jejich živobytí. 

A to údajně proto, aby přimělo lidi, aby si vzali vakcínu, která zjevně nedělá to první, co musí vakcína vždy udělat: zabránit přenosu nemoci. 

A nenechte se zmást tím, že příkazy k sociální vraždě milionů našich spoluobčanů jsou předávány zdánlivě racionálním tónem a prezentovány jako zcela logický a nevýrazný přístup ke kontrole Covidu médii. 

Stejně jako všechny máchající říše před ním, i naše se vrátila domů a vypustila své věčně děsivé a vždy paranoidní běsnění na vlastní lid. 

Je to skutečně děsivá podívaná. 

Ale jako studenti historie se můžeme zamyslet nad tím, že i když protipovstalecké kampaně, jako je ta, která je nyní vedena proti nejméně jedné třetině americké populace ve jménu zajištění naší kolektivní bezpečnosti, způsobují nevýslovné bolesti a ničení, jsou málokdy dlouhodobě úspěšné. 

Lidé se nakonec rozhodnou, že žít život v neustálém strachu znamená nežit vůbec, a najít cestu zpět k posvátné praxi potvrzování života se všemi jeho riziky a zklamáními na každém kroku.  Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute