Brownstone » Brownstone Journal » Vláda » Německo uzavřelo partnerství s Gates Foundation, aby vydělalo miliardy – nikoli miliony – eur

Německo uzavřelo partnerství s Gates Foundation, aby vydělalo miliardy – nikoli miliony – eur

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Titulek nedávný LifeSiteNews článek prohlásil, že „německá vláda financuje několik projektů Gatesovy nadace ve výši 3.8 milionu eur“. Jde o poněkud kuriózní odhalení, ale není divu, že vzhledem k poměrně mizerné sumě nevzbudilo na sociálních sítích více než nával zájmu. Problém je však v tom, že skutečná částka uvedená v německém zdroji pro článek není 3.8 EUR milión, ale spíše 3.8 € miliarda.

Při bližším zkoumání příslušných údajů se navíc ukazuje, že financování není až tak německé of Gates Foundation jako německá spolufinancování projektů nebo programů s Gates Foundation.

LifeSiteNews nakonec chybné číslo ve svém titulku opravilo, ale až po několika dnech, mezi nimiž pominuly počáteční šumy. Přestože byl náhled aktualizován, níže je stále patrný zmatek tweet od autora článku. To je zvláště zvláštní vzhledem k tomu, že autor je Rakušan, a proto to jistě ví miliarda, číslo uvedené v německém zdroji pro článek, jsou miliardy, nikoli miliony. Kromě toho byl v textu textu vždy uveden správný údaj, i když s chybným převodem na miliony, nikoli na miliardy dolarů.

Automaticky vygenerovaný snímek obrazovky s popisem příspěvku na sociálních sítích

Zdroj je článek na německém webu Transparenztest (Test transparentnosti), který zase uvádí údaje o financování poskytnuté samotnou německou vládou červen 29th písemná odpověď na parlamentní dotaz na německou spolupráci se soukromými nadacemi.

Transparenztest vypočítala celkovou částku 3.8 miliardy EUR na základě údajů německé vlády. Tato celková částka zahrnuje jak financování společných projektů německé vlády a Gatesovy nadace, tak německé příspěvky do programů, které nejsou spojeny s projekty. Bohužel však Transparenztest nesprávně vyložil povahu druhého financování.

Prakticky veškeré financování programu se neskládá z německého financování programů Gatesovy nadace jako takové, ale spíše z němčiny co-financování programů, do kterých je ve větší či menší míře zapojena také Gatesova nadace.

Financování projektu zahrnuje 9 společných projektů Gatesovy nadace a německého ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ). Celkové financování projektu dosahuje téměř 450 milionů eur. Financování projektu pokrývá období od roku 2017 (nejbližší datum zahájení) do roku 2025 (nejpozději datum dokončení).

Rozsáhlejší financování programu zahrnuje 22 programů a dosahuje téměř 3.4 miliardy EUR. Financování je rozloženo na období více než 25 let od roku 2002 (nejstarší datum zahájení) do roku 2030 (nejpozději datum dokončení), ačkoli Transparenztest zdůrazňuje, že většina grantů je novějších. I zde pochází většina finančních prostředků z Ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, i když několik grantů poskytlo Ministerstvo školství a výzkumu.

Některé položky programu v německých vládních údajích identifikují Nadaci Billa a Melindy Gatesových (BMFG) jako jednoho sponzora mezi ostatními, zatímco jiné položky ji uvádějí jako jedinou sponzorskou „nadaci/organizaci“. Viz například sloupec 2 v níže uvedeném výňatku z údajů.

Automaticky vygenerovaný bílý obdélníkový rámeček s černým textem Popis

V souladu s předmětem parlamentního dotazu se však zdá, že to znamená pouze to, že Gatesova nadace je jediná soukromý zapojený sponzor. Prakticky všechny programy zahrnují významné na veřejnosti sponzorství nejen z Německa, ale také z mnoha dalších zemí a mezinárodních organizací.

Tak je tomu například u všech tří programů, pro které je ve sloupci „Nadace/Organizace“ ve výše uvedeném úryvku uvedena pouze Gatesova nadace: Global Health Investment Corporation, Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a Malárie a Unitaid. 

Žádný z nich není sám o sobě programy Gates Foundation. Daleko od toho. 

Například Globální fond nejnovější údaje o financování ukazují, že nejen německé financování, ale také financování z mnoha dalších zemí, včetně Francie, Kanady a USA, snadno převyšuje financování, které dostává od Gatesovy nadace. (Na rozdíl od analýzy německé vlády mimochodem také ukazují, že organizace dostává podporu také z mnoha dalších soukromých zdrojů.)

Podobně, zatímco Gatesova nadace sponzorovala v roce 2012 založení Global Health Investment Corporation (GHIC), vlastní webové stránky této organizace vysvětluje , že:

Německá vláda, jednající prostřednictvím německého federálního ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) a KfW Development Bank, pomohla kapitalizovat GHIC počátečním grantem a zůstává klíčovým strategickým partnerem a sponzorem GHIC.

Podrobnější analýza údajů německé vlády je nepochybně na místě. V každém případě je jasné, že Německo je klíčové partner – není sponzorem – Gatesovy nadace a že spolufinancování, které poskytla jak projektům, tak programům v této funkci, jde do miliard, nikoli milionů. Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute