Brownstone » Brownstone Journal » Vzdělání » Kdo je lepší ve výchově vašeho dítěte, vy nebo stát?
stát rodiče dítěte

Kdo je lepší ve výchově vašeho dítěte, vy nebo stát?

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Belgický politik Connor Rousseau a jeho sociálně demokrat Vooruit strana chtít požadovat, aby rodiče poslali své děti do jeslí a školky. Stále existují politici, kteří myslí na děti. A logika je nezvratná: prvních šest let života je rozhodujících pro budoucí život dítěte. To nelze nechat na rodičích. Stát musí převzít odpovědnost a uvolnit peníze. Pár miliard na to stačí.

Nikdo neví, odkud ty peníze vezmou. V případě potřeby je však možné provést další tisk. To je vlastně způsob, jak přimět obyvatele platit více daní, aniž by si to uvědomovali. Občané dnes platí sotva 53 procent daní. Trochu více loajality ke státu je vítáno. Navíc je to pro jejich vlastní dobro a dobro jejich potomků. Občané si dostatečně neuvědomují, jak je důležité, aby jejich děti byly dobře vychovány. Stejně jako si neuvědomují, že to sami vlastně udělat nemohou a že to za ně musí udělat stát.

A pokud inflace povede ke kolapsu finančního systému, pak je řešení již na dosah: zavedení CBDC – digitální měny centrálních bank. To bude spojeno s digitálním pasem a systémem sociálních kreditů. Stát tak bude vychovávat nejen dítě, ale i rodiče podle systému trestů a odměn, který Pavlov testoval na psech.

Je pravda, že Pavlov došel k závěru, že jeho systém odměn a trestů skutečně funguje pouze tehdy, když znáte povahu jednotlivého psa. Každý pes nakonec na odměny a tresty reaguje po svém. Můžeme si položit otázku, zda bude stát při státní výchově zohledňovat i individuální charakter dětí-štěňat v jeslích. Ta šance je malá. Connor Rousseau věří, že každé dítě by mělo dostat rovné příležitosti a tím i rovné vzdělání. Zda z toho dítě skutečně profituje, nebo ne, je vedlejší.

Stát má garantovat kvalitu vzdělávání, a proto ji bude muset také sledovat a vyhodnocovat. Stejně jako stát nemůže svěřit závažnou práci rodičovství rodičům, nemůže svěřit práci péče o děti poskytovatelům péče o děti. Budou proto muset podléhat přísným protokolům, jak se na dobrou byrokracii sluší. A tyto protokoly budou navrženy odborníci kteří vědecky určili, které techniky kondicionování vedou k nejlépe přizpůsobenému malému Novému Občanovi.

Během koronavirové krize tito odborníci – samozřejmě ne stejní, protože existují odborníci na každou část vašeho soukromého života – také převzali kontrolu nad vaším zdravím a zdravím vašich dětí. Stejně jako teď nevíte, jak vychovávat své dítě, nevěděli jste tehdy, jak pečovat o své zdraví a zdraví svého potomka.

Všichni jsme byli vyzváni, abychom nechali sebe i naše děti očkovat, hlavně aby se nenakazili babička s dědou. Tu a tam vzácní kritickí vědci navrhli, že vakcína nemůže zabránit infekcím, částečně proto, že koronaviry rychle mutují. Lidé takové nesmysly neposlouchali – tito vědci byli vyhozeni z Twitteru a oloupeni o práci.

A s těmi, kteří se odmítli nechat očkovat, se zacházelo jako s občany druhé kategorie. Už nesměli do restaurace ani do divadla. V některých zemích měli zakázáno jezdit veřejnou dopravou. Francouzský prezident Macron věřil, že by se z jejich životů mělo udělat peklo. Totalitní vůdci jsou natolik přesvědčeni, že jejich logika je jediná správná – ta, která nakonec povede do ráje –, že všechny základní principy lidskosti jsou ve snaze o tuto logiku hozeny přes palubu.

Bohužel, totalitní logika, tak jako v průběhu historie, selhala. Velký strážce amerického veřejného zdraví, Anthony Fauci, nyní říká v podstatě totéž, co tyto kritické hlasy – že virus mutuje příliš rychle na to, aby vyvinul vakcínu, která dlouhodobě chrání před infekcí. Odborníci to označují za progresivní povahu vědy. Zdá se, že věda jde v dnešní době velmi rychle kupředu. Téměř stejně rychle jako cena akcií společnosti Pfizer ve stejném roce.

Je pravděpodobné, že odbornost v oblasti výchovy dětí je také nedokončená. Když si rodiče všimnou, že jejich malý Nový občan není díky státní výchově tak šťastný a dokonalý, jak sliboval protokol, jejich jedinou útěchou bude, že tím, že své dítě ochotně dali do stavu, přispěli k pokroku vědy.

Problém tohoto druhu „vědy“ je v tom, že si neuvědomuje, že vzdělání a zdraví jsou fenomény, které se zabývají především individualitou – jedinečnými vlastnostmi člověka jako subjektu. Literatura o účincích placeba a noceba by měla sama o sobě stačit k rozptýlení jakýchkoli pochybností: subjektivní hodnocení léčby určuje její terapeutické účinky. Stejně tak se jádro dobré výchovy zaměřuje na individualitu dítěte. Vychovatel musí vidět dítě v jeho jedinečnosti – musí ho milovat pro jeho jedinečnost. Bez této lásky se vzdělání stává indoktrinací.

Výuka založená na protokolech nevyhnutelně selhává. I když odborníci na skvělé rodičovství si své selhání pravděpodobně vysvětlí jinak. Pořád to bude koneckonců vina rodičů. A Velká státní výchova by vlastně měla začít ještě dříve, nejlépe v Huxley's stáčírna.

A pokud by vám láska k dítěti měla dodat odvahu volat stát k odpovědnosti, zjistíte, že vlastně nemáte kam jít. Hannah Arendtová o byrokracii před 50 lety poznamenala: „V plně rozvinuté byrokracii nezůstal nikdo, s kým by se bylo možné hádat, komu by bylo možné předkládat stížnosti, na koho lze vyvíjet mocenské tlaky. Byrokracie je forma vlády, ve které je každý zbaven politické svobody, moci jednat; neboť vláda nikoho není bezvládí, a kde jsou všichni stejně bezmocní, máme tyranii bez tyrana." (Hannah Arendtová, Na Násilí).

Jen bych řekl: Byl bych opatrný s myšlenkou ideálního státního školství. Má-li stát chránit děti před rodiči, musí rodiče chránit své děti před státem.

Znovu publikováno od autora NáhradníkPublikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute