Brownstone » Brownstone Journal » Zákon » Globální válka proti myšlenkovému zločinu 
myšlenkový zločin

Globální válka proti myšlenkovému zločinu 

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Zákony zakazující dezinformace a dezinformace se zavádějí na celém Západě, s částečnou výjimkou jsou USA, které mají první dodatek, takže techniky cenzury musely být tajnější. 

V Evropě, Spojeném království a Austrálii, kde svoboda projevu není tak otevřeně chráněna, přijaly zákony přímo vlády. Evropská komise nyní uplatňuje „zákon o digitálních službách“ (DSA), tence zastřený zákon o cenzuře. 

V Austrálii se vláda snaží poskytnout Australskému úřadu pro komunikace a média (ACMA) „nové pravomoci k tomu, aby se digitální platformy zodpovídaly a zlepšily úsilí v boji proti škodlivým dezinformacím a dezinformacím“.

Jedna účinná reakce na tyto represivní zákony může pocházet z překvapivého zdroje: z literární kritiky. Používaná slova, která jsou předponami přidanými ke slovu „informace“, jsou lstivým omylem. Informace, ať už v knize, článku nebo příspěvku, jsou pasivním artefaktem. Nemůže nic dělat, takže nemůže porušovat zákon. Nacisté knihy pálili, ale nezatkli je a nedali do vězení. Když se tedy zákonodárci snaží zakázat „dezinformace“, nemohou mít na mysli informace samotné. Spíše se zaměřují na vytváření smyslu. 

Úřady používají varianty slova „informace“, aby vytvořily dojem, že to, co je předmětem sporu, je objektivní pravda, ale to není středem zájmu. Vztahují se tyto zákony například na prognózy ekonomů nebo finančních analytiků, kteří běžně předpovídají chybné předpovědi? Samozřejmě že ne. Přesto by ekonomické nebo finanční prognózy, pokud by se jim věřilo, mohly být pro lidi docela škodlivé.

Zákony jsou místo toho navrženy tak, aby útočily na soustředěný autorů vytvářet významy, které nejsou v souladu s oficiálním postojem vlád. „Dezinformace“ je ve slovnících definována jako informace, která je zamýšlený uvést v omyl a způsobit škodu. „Dezinformace“ nemá takový záměr a je to jen chyba, ale i tak to znamená určit, co má autor na mysli. „Malé informace“ jsou považovány za něco, co je pravdivé, ale existuje záměr způsobit škodu.

Určení záměru spisovatele je extrémně problematické, protože se nemůžeme dostat do mysli jiného člověka; můžeme jen spekulovat na základě jejich chování. Z velké části proto v literární kritice existuje pojem zvaný Intentional Fallacy, který říká, že význam textu nelze omezovat na záměr autora, ani z díla nelze definitivně poznat, o jaký záměr jde. Významy odvozené od Shakespearových děl jsou například tak rozmanité, že mnohé z nich Bard nemohl mít na mysli, když hry psal před 400 lety. 

Jak například víme, že v příspěvku nebo článku na sociálních sítích není žádná ironie, dvojsmysl, přetvářka nebo jiná přetvářka? Můj bývalý nadřízený, světový odborník na ironii, chodil po univerzitním kampusu v tričku a říkal: „Jak víte, že jsem ironický? Šlo o to, že nikdy nemůžete vědět, co má člověk ve skutečnosti na mysli, a proto se úmysl tak těžko u soudu prokazuje.

To je první problém. Druhým je, že pokud je cílem navrhovaného zákona vytvoření významu – zakázat významy považované úřady za nepřijatelné – jak víme, jaký význam získají příjemci? Literární teorie, široce pod zastřešujícím termínem „dekonstruktivismus“, tvrdí, že text má tolik významů, kolik je čtenářů, a že „autor je mrtvý“. 

I když se jedná o nadsázku, je nesporné, že různí čtenáři získávají ze stejných textů různé významy. Někteří lidé, kteří čtou tento článek, by například mohli být přesvědčeni, zatímco jiní by to mohli považovat za důkaz zlověstného plánu. Jako profesionální novinář mě vždy šokovala variabilita reakcí čtenářů i na ty nejjednodušší články. Podívejte se na komentáře k příspěvkům na sociálních sítích a uvidíte extrémní množství názorů, od pozitivních až po intenzivní nepřátelství.

Abychom uvedli samozřejmé, všichni myslíme sami za sebe a nevyhnutelně si vytváříme různé názory a vidíme různé významy. Antidezinformační legislativa, která je oprávněná chránit lidi před špatnými vlivy pro obecné dobro, není pouze povýšená a infantilizační, ale zachází s občany jako s pouhými stroji, které pohlcují data – roboty, nikoli lidmi. To je prostě špatně.

Vlády často uvádějí nesprávná tvrzení a mnoho jich během Covidu učinily. 

V Austrálii úřady uvedly, že blokády potrvají jen několik týdnů, aby „vyrovnaly křivku“. V případě, že byly uvaleny déle než rok a nikdy neexistovala „křivka“. Podle australského statistického úřadu měly roky 2020 a 2021 nejnižší počty úmrtí na respirační onemocnění od doby, kdy byly vedeny záznamy.

Vlády však na sebe nebudou uplatňovat stejné standardy, protože vlády vždy zamýšlejí dobře (tato poznámka může, ale nemusí být zamýšlena jako ironie, nechávám na čtenáři, aby se rozhodl). 

Existuje důvod se domnívat, že tyto zákony nedosáhnou požadovaného výsledku. Režimy cenzury mají kvantitativní zaujatost. Fungují na předpokladu, že pokud je dostatečný podíl sociálních médií a jiných typů „informací“ vychýlen k prosazování státní propagandy, pak bude publikum nevyhnutelně přesvědčeno, aby věřilo autoritám. 

Ale to, o co jde, je význam, nikoli množství zpráv. Zejména opakované výrazy vládou preferovaného vyprávění ad hominem útoky, jako je obviňování kohokoli, kdo klade otázky, z toho, že je konspiračním teoretikem, nakonec ztrácí smysl.

Naproti tomu jen jeden dobře prozkoumaný a dobře vyargumentovaný příspěvek nebo článek může trvale přesvědčit čtenáře k protivládnímu názoru, protože je smysluplnější. Vzpomínám si, jak jsem četl články o Covidu, včetně článků o Brownstone, které neúprosně vedly k závěru, že úřady lžou a že je něco velmi špatně. V důsledku toho se objemné mediální pokrytí podporující vládní linii jevilo jako nesmyslný hluk. Šlo pouze o odhalení toho, jak se úřady pokoušely manipulovat „vyprávěním“ – poníženým slovem, které se kdysi používalo hlavně v literárním kontextu –, aby zakryly své pochybení. 

Ve svém úsilí o zrušení neschváleného obsahu se vlády, které se vymkly kontrole, snaží potrestat to, co George Orwell nazval „myšlenkové zločiny“. Ale nikdy nebudou schopni skutečně zastavit lidi, aby mysleli sami za sebe, ani se nikdy s konečnou platností nedozví ani záměr pisatele, ani to, jaký význam lidé nakonec odvodí. Je to špatný zákon a nakonec selže, protože je sám o sobě založen na dezinformacích.Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute